Svatováclavské hody

Svatováclavské hody

Čí só hode? Naše!

Svatováclavské hody mají v Tišnově dlouhou tradici a staly se tím nejkrásnějším svátkem našeho města. Příprava hodů vyžaduje spoustu času a úsilí a naštěstí se najde obrovské množství lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu. Vedle organizační a technické role, kterou zabezpečuje Městské  kulturní středisko, hraje mimořádně důležitou roli Katolická vzdělávací jednota, která je dlouhá léta právě onou nositelkou tradičních hodnot hodů z Podhoráckého kraje. I v loňském roce jsme měli hody nachystány po mnoha týdnech úsilí, ale bohužel do jejich konání zasáhla vyšší moc a čtyři dny před termínem se musely zrušit.

Všichni věříme, že tato situace letos nenastane, a těšíme se, že letošní hody proběhnou k radosti všech Tišnováků. Příprava letošních hodů není nikterak snadná jednak proto, že se budeme muset vypořádat s nařízeními, která ovlivňují konání veřejných akcí, ale také proto, že v době jejich konání by měla střed města ovlivnit rekonstrukce ulic Riegrova a Černohorská. Protože se v dnešních dnech situace často mění, prosíme o to, abyste sledovali webové stránky města Tišnova a MěKS, případně sociální sítě, kde se budeme snažit zavčas dávat aktuální informace. Ale věřte, že se máte na co těšit.

Jaký bude hlavní program
Slavnostní zahájení hodů proběhne v sobotu 25. září 2021 v 10.00 hod. jako vždy na náměstí Míru. Přivítá nás starosta města Jiří Dospíšil a poté, co pan děkan Rybecký požehná stárkům, potěšíme se pohledem na oplétání máje a pak již nebude nic bránit tomu, aby se chasa vydala na koňských spřeženích zvát Tišnováky na hody.

Dopolední program okoření brněnská vokální skupina Shot-C, která má své kořeny v Tišnově, pobaví vás skvělými vokálními harmoniemi i beatboxovými pasážemi. Zazpívají jak své vlastní skladby, tak covery známých skladeb. Až do oběda vás bude bavit naše chasa v krojích, která s námi
bude zpívat a tančit. Odpolední program a dobrou náladu přinese Cimbálová muzika Tomáše Zouhara, která bude od 14.00 hod. hrát ke zpěvu i tanci ty nejkrásnější lidové písně.

Osm studiových alb má za sebou ostravská skupina s frontmanem Radkem Pastrňákem, kterou není třeba sáhodlouze představovat. Skupina Buty, která svými vtipnými texty od roku 1986 baví lidi po celé republice, obstará hlavní hudební vystoupení dne.

Vyvrcholením programu na náměstí Míru bude hodový program s vystoupením stárků, lidovými pásmy dětí z KVJ, soudem nad kohoutem, to vše za doprovodu již tradičního seskupení Miločanka.

V neděli 26. 9. 2021 v 8.45 hod. proběhně v kostele sv. Václava Svatováclavská mše svatá, která důstojně zakončí hodové slavnosti.

Hodová zábava
Zakončení hodového dne, tedy Hodová zábava, proběhne v netradičním prostoru zahrádky u Palce 25. 9. 2021 od 20.00 hod. Hodová zábava bude pod širým nebem a k poslechu i tanci bude hrát opět Miločanka. Vstupenky na zábavu je možné si koupit na TIC, online nebo na místě. Ale neváhejte, protože počet míst bude omezen.

Doprovodný program
Tradiční Svatováclavské trhy budou umístěny opět na náměstí Míru a odstartují v sobotu 25. 9. 2021 od 9.00 hod. Stánky budou mít letos  dvoumetrové rozestupy a budou zabírat prostor od horní části náměstí až po Hotel Květnice. V centru dění proti radnici budou umístěny stánky s občerstvením.

Muzeum města Tišnova zahájí výstavu o hodové tradici a výrobě piva na Tišnovsku v sobotu 25. 9. 2021 ve 13.00 hod. Na náměstí Komenského vedle kašničky u radnice bude umístěn Jarmark neziskovek.

Český svaz chovatelů Tišnov uspořádá opět v areálu Inspira naproti sokolovně výstavu králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Výstava potrvá od pátku až do neděle.

Lunapark byl vždy vítaným povyražením a zpestřením hodů. Vzhledem k rekonstrukce ulice Riegrova, je možné, že se změní jeho umístění z prostoru před sokolovnou do jiné lokality, proto prosím sledujte online média města Tišnova a MěKS.

Dopravní opatření
V době konání Svatováclavských hodů bude pro automobily zcela uzavřeno náměstí Míru, a to od křižovatky Riegrova až po křižovatku Brněnská. Dále pak boční ulice Ráboňova, Kostelní a Radniční. Ulice Riegrova by měla být průchozí jen v omezeném rozsahu, takže pokud půjdete ze směru od Drbalové, raději zvolte ulici Na Hrádku.

Objízdné trasy pro vozidla nejsou k datu uzávěrky TN zcela určeny, nicméně bude zvýšený provoz na ulici Dvořáčkova, proto se jí v případě chůze raději vyhýbejte!

Prosíme, sledujte aktuální informace ohledně dopravních opatření na webových stránkách města Tišnova či MěKS. I když se budeme všichni potýkat s drobnými komplikacemi, věříme, že se nám letos podaří hody uskutečnit a že nám pomohou k lepší náladě a radosti, protože: „Čí só hode?“ no přece:
„Naše!“

Pavel Hanák

Další článek:
Předchozí článek: