Promenáda pěkná, a co dále v září?

Promenáda pěkná, a co dále v září?

Promenáda s kočárky areálem kláštera na náměstí 5. května se konala v Předklášteří v sobotu 7. srpna. Nejprve se povídalo o peřinkách a pak se vydal zástup na cestu. K muzejním pracovníkům a sběratelkám se přidalo několik maminek a babiček s dětmi, které si vykračovaly za svým kočárkem. Kruh na náměstí se výborně hodil na defilé, u něhož byl každý kočárek představen. Muzejníci děkují sběratelkám a obci Předklášteří za přátelskou  spolupráci, divákům za výbornou atmosféru. K té ostatně přispělo vzápětí vystoupení K. R. Bandy s příjemným hudebním repertoárem.

Program vlastní muzejní noci bezprostředně navázal. Po 22. hodině Podhorácké muzeum opouštěli poslední návštěvníci z konečných šesti set. Mnozí z nich se ptali, co bude v muzeu za další akce. A bude jich hodně.

Poslední dny léta a nástup podzimu budou v muzeu ve znamení probíhajících výstav a víkendových akcí. Hlavní výstava Kočárky bude pokračovat až do konce roku, ale výstavy Lidé a minerály a Historie Katolické vzdělávací jednoty v Tišnově bude možno si prohlédnout v tomto měsíci naposledy, potrvají pouze do neděle 3. října. Druhou z nich symbolicky zakončí ještě ten den od 16 hodin přednáška Ing. Jana Kosa o dějinách tohoto katolického spolku. Letos již počtvrté v řadě za sebou se muzeum zapojí do projektu Dny evropského dědictví, opět ve spolupráci a s podporou cisterciáckého opatství, klášterního pivovaru a dobrovolníků pro Porta coeli. Program naváže na předešlé ročníky a zájemcům zpřístupní další prostory v areálu kláštera. Konkrétně se lidé budou moci podívat do části pivovarských sklepů a prohlédnout si místo nedávno objevených a mediálně prezentovaných základů kaple za presbytářem původního, dnes farního kostela. Akce proběhne v sobotu 11. září od 14 do 17 hodin a vstup na ni bude zdarma. V rámci Týdne mobility je 18. září možno zúčastnit se Vycházky Tišnovem po moderní a současné architektuře.

Další z víkendových pozvánek je připravována na neděli 26. září, ve Dnech otevřených ateliérů v Jihomoravském kraji. Bude to formou jednorázové ukázky tvorby dvou místních výtvarných umělců, která nabídne příležitost osobně se setkat s výtvarníky a poznat způsob, jak umělecké dílo vzniká. Konkrétně se v odpoledních hodinách od 14.00 do 17.00 představí Jiří Ondra st., jehož oblíbeným materiálem je dřevo, a jeho syn Jiří Ondra ml., který výtvarně zpracovává kámen. A na samém konci měsíce září přinese plody muzejní spolupráce: vzniká totiž výstava o hodech, bude umístěna tentokrát v tišnovském muzeu a zahájena 30. září.

Muzejníci z Podhoráckého muzea se těší se svými příznivci na častou shledanou!

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: