Charitní služby ve Skryjích oslaví deset let

Charitní služby ve Skryjích oslaví deset let

V září uplyne deset let od doby, kdy Charita Tišnov ve Skryjích společně s obcí a s podporou mnoha dalších dobrých lidí vytvořila zázemí pro pobyt a péči o lidi s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. V budově bývalé mateřské školy vznikla vedle služby Chráněného bydlení zároveň i služba Sociální rehabilitace. V rámci tišnovského regionu jsou obě tyto služby ojedinělé.

V Chráněném bydlení vedle ubytování nabízíme našim klientům i pomoc s běžnými denními činnostmi (osobní hygiena, uklízení, vaření aj.), tak aby mohli vést co nejvíce samostatný život. A jednou třeba i zcela samostatně žít, pouze za dohledu ambulantní služby.

Veřejnosti méně známá služba Sociální rehabilitace pomáhá lidem s mentálním postižením s nácvikem běžných denních činností. Pro zdravého člověka naprosto rutinní záležitost je pro našeho klienta obtížný úkol, kterým se musí krůček po krůčku prokousávat. Zcela prozaické přání jednoho z nich – naučit se péct buchtu – pro něj v sobě skrývá mnoho kroků, které musí zvládnout: vyhledávat recepty na internetu, vypsat si suroviny potřebné k pečení, cestování za nákupy (doprava MHD), orientace v obchodě a manipulace s penězi a samotné pečení. Zvládnutí každé z těchto činností je pro klienty velkým krokem na cestě k samostatnosti, mnozí z nich je potřebují často opakovat a procvičovat a jsou za nimi hodiny a hodiny práce. Ta má ale své výsledky.

Naše pracovníky při nedávné návštěvě hospůdky potěšilo sdělení obsluhy, jak viditelné pokroky naši klienti dělají. Dříve chodili na zmrzlinu nebo pivko pouze s pracovníky, kteří jim objednávali a platili za ně. Dnes už většina z nich chodí sama. To, že mnohé činnosti klienti zvládají už zcela sami, je pro naše služby velkou motivací k další práci, která má přivést naše klienty k samostatnému životu.

Službu poskytujeme klientům ubytovaným ve Skryjích, ale i dojíždějícím z okolí Tišnova.

Hana Svobodová

Další článek:
Předchozí článek: