Bukovice

Bukovice

Základní fakta
Obec Bukovice se nachází v oblasti Hornosvratecké vrchoviny, v nadmořské výšce 450–480 m n. m. Leží na severovýchodní straně mírného návrší, zhruba 9 km od města Tišnova. Její katastrální území je zároveň hranicí oblasti ORP Tišnov, sousedící obec Brťov–Jeneč spadá již pod okres Blansko.
Katastrální území Bukovice u Rohozce má rozlohu 356 ha. V obci trvale žije 84 obyvatel. V posledních pěti letech jejich počet podstatně stoupá hlavně kvůli nové výstavbě. Díky tomu obec i výrazně omládla – vždyť jen v loňském roce se zde narodily tři děti! Obec se naštěstí včas podílela na projektu Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko – děti tak navštěvují svazkovou MŠ Venkov, která sídlí v Železném u Tišnova.

Historie obce
Podle Bukovice se nazývala vladycká rodina Bukovců z Bukovice. Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1255, kdy se vladyka Vojtěch z Bukovice uvádí jako svědek na listině pro žďárský klášter. Dle místní pověsti byli původními obyvateli držitelé čtyř dvorců, jejichž rozdělením údajně vznikla nynější obec.

Část Bukovice patřila od roku 1459 klášteru tišnovskému, který ji roku 1749 výměnou pustil panství lomnickému. Druhá část náležela roku 1549 k panství černohorskému. Na území obce se nachází kaplička zasvěcená sv. Anně, která v roce 2005 prošla rekonstrukcí včetně šindelové střechy a automatického zvonicího zařízení. Od roku 1938 je v obci umístěn mramorový kříž na památku padlých občanů za 1. světové války.
Z historických památek můžeme ještě zmínit tři křížové kameny. Jeden z nich se nachází přímo ve středu obce nedaleko kapličky, ještě je na něm rozeznatelný reliéf golgotského kříže.

Kultura v obci
I nás samozřejmě poslední rok „covidu“ zastavil a nyní se teprve vše opět probouzí a snad už vrací do normálu… Tradičně jsou v Bukovici pořádány následující kulturní akce – Košt nejlepší slivovice z Bukovice, Dětské rybářské závody, Pouťová mše a Pouťová zábava, Drakiáda a Zakončení roku.
V posledních letech výrazně přibylo dětských akcí – pořádali jsme výtvarná odpoledne, tvůrčí dílničky. Povedlo se založit nové tradice – například Dětský den či Rozsvícení vánočního stromku, Jarní úklid okolí obce i krajské silnice. Díky chalupářům obec nejvíce ožívá v období letních prázdnin – proto ve spolupráci s místním pohostinstvím chystáme nejrůznější oživení víkendových večerů – grilování, menší hudební vystoupení, přednášky a další.

Jsme velmi vděční, že se u nás povedlo propojit rodáky i nové obyvatele, chalupáře i trvale žijící a za podílu každého z nich Bukovice žije společensky a vzkvétá. Nejhezčím příkladem je Velikonoční mrskut – kdy různorodá skupinka kluků a mužů z domů i chat, někdy dokonce i jejich návštěvy – vždy však všichni dohromady – obchází vesnici dům za domem a s každou paní domu si najdou chvilku posedět a povykládat.

Okolí obce
Velkou devízou obce je její blízké okolí. Z obce je výhled do údolí města Tišnova, v blízkosti jsou tři rybníky, pastviny pro koně, louky, sady i lesy. Ty jsou momentálně bohužel zasažené kůrovcovou kalamitou a krajina se tak po mnoha letech výrazně proměňuje. Tam, kde jsme ještě nedávno míjeli hluboký les s temnými lagunami, je otevřené údolí plné světla. Oblíbeným vycházkovým cílem místních je rybník pod Myšníkem, který v roce 1998 založil Ing. Haška. Na druhé straně obce, na okraji luk, láká k odpočinku Památník lesa s odpočívadlem věnovaný místním lesům.

Budoucnost
Rádi bychom pokračovali ve zvelebování obce i jejího okolí. Chceme být dobrými hospodáři a udržet obec funkční a upravenou. Vzhledem k věkovému složení obyvatelstva se stále naléhavěji ozývá potřeba sportovního hřiště. Přemýšlíme nad zázemím pro kulturní aktivity. Rádi bychom knihovnu více otevřeli občanům, její prostory upravili jako zázemí pro volnočasové aktivity nejen dětí, ale třeba také seniorů. S novou zástavbou rodinných domů řešíme rozšíření místních komunikací, otevírá se velmi palčivá otázka ČOV a kanalizace. Krajině v okolí obce plánujeme vrátit její rozmanitost. Aleje a cesty v polích poslouží hmyzu a drobné zvěři, ale také zpřístupní okolí obce výletníkům. Přemýšlíme, co s potokem Lubě v betonovém korytu, co s podmáčenými loukami. Je to spousta úkolů a výzev a ještě víc se jich objeví.

Jsme malá obec, a i když máme směr, kterým se chceme vydat, někdy je těžké najít správnou cestu. Víme však jistě, že i malá obec může mít spokojené a aktivní obyvatele.

Simona Vaněčková

Další článek:
Předchozí článek: