Další upozornění pro podnikatele v oblasti realit

Další upozornění pro podnikatele v oblasti realit

Jak jsme již v Tišnovských novinách psali, dnem 3. 3.2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících předpisů (zákon o realitním zprostředkování). Na základě tohoto zákona byl podnikatel provozující činnost „realitní zprostředkování“ povinen splnit podmínky transformace z živnosti volné na živnost vázanou, tj. ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti podle přílohy č. 2 živnostenského zákona.

Původní lhůta pro splnění těchto podmínek byla stanovena v termínu 6 měsíců od účinnosti zákona o realitním zprostředkování, tj. do 3. 9. 2020, ta byla novelou prodloužena o dalších 6 měsíců, tedy do 3. 3. 2021. S ohledem na trvání epidemie SARS CoV-2 a s tím související omezení možnosti podnikatelů v dané oblasti doplnit si požadovanou odbornou způsobilost prodlužuje zákon č. 249/2021 Sb. tuto lhůtu do 31. 12. 2021. Marným uplynutím lhůty pro doložení této odborné způsobilosti živnostenskému úřadu a ohlášení živnosti vázané živnostenské oprávnění k provozování realitního zprostředkování podnikateli zaniká.

Martina Tichá, Odbor dopravy a živnostenský úřad

Další článek:
Předchozí článek: