Finanční pomoc pro charitní díla

Finanční pomoc pro charitní díla

Máme sečteno! Výtěžek tříkrálové sbírky ukázal vaši ochotu pomáhat.
Tříkrálová sbírka 2021 – poněkud netradičně bez jediného tříkrálového koledníka, s pokladničkami pouze na veřejně přístupných místech a poprvé v online prostoru. Tento ročník sbírky, který nám zprvu přidělával vrásky na čele, se velmi brzy změnil v souběh úžasných událostí s krásným výtěžkem 1 253 516 Kč. Děkujeme za spolupráci našim asistentům, pracovním kolektivům, obcím, organizacím i farnostem za více než 140 míst, kde jste byli ochotni umístit tříkrálovou pokladničku. I za nabídky pomoci, práci našich dobrovolníků, milé vzkazy a štědré příspěvky do sbírky.

Prostředky z tříkrálové sbírky jsou důležitou součástí financování našich služeb, které tak můžeme zachovat ve stávajícím rozsahu a dále je rozvíjet.  Poskytujeme domácí péči a pomáháme umírajícím nebo lidem se zdravotním znevýhodněním zůstat za podpory jejich pečujících rodin doma. Část prostředků proto využijeme na nový automobil pro naše terénní služby i na sociální poradenství nebo charitní záchrannou síť. Záměry na využití prostředků tříkrálové sbírky najdete každoročně na našich webových stránkách.

Díky vám můžeme naše poslání pomáhat lidem naplnit. Vzhledem k tomu, že do online formy sbírky lze přispět až do 30. 4. 2021, může se její  konečný výtěžek ještě měnit. Aktuální výsledky najdete na www.tisnov.charita.cz.

Postní almužna přemění odříkání v konkrétní pomoc
Období předvelikonočního půstu je již tradičně spojeno se sbírkou Postní almužna. Sbírka probíhá od 17. 2. do 11. 4. 2021 ve farnostech tišnovského děkanství a spojuje Charitu s farnostmi ve snaze pomoci. Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Princip samotné sbírky je jednoduchý. V tento čas je možné si vyzvednout v kostelích malé papírové pokladničky, tzv. postničky, a do nich odkládat finance ušetřené tím, že si odřekneme některý z požitků.

Po Velikonocích se postničky vrací zpět do kostelů a prostředky jsou ve spolupráci s Charitou věnovány na daný účel. Na spodní části postničky je možné zatrhnout, kam chci své finanční prostředky věnovat. Letošní Postní almužnou můžete pomoci lidem z našeho děkanátu, kteří se vlivem nepříznivých okolností ocitli v obtížné životní situaci, podpořit Domácí hospic Porta Vitae, který pečuje o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života, nebo přispět na speciální tablet pro dítě s poruchou autistického spektra, který mu umožní lépe komunikovat s rodinou. Rozhodnout se můžete i pro svůj vlastní záměr, který napsaný na papírku vhodíte přímo do postničky.

Všechny záměry pomoci, myslím, stojí za to, abychom si během předvelikonočního období odepřeli něco ze svých požitků a pomohli tak lidem kolem nás, kteří si o pomoc často neřeknou, ale určitě si ji zaslouží.

Marta Rémanová, Pavla Caudrová

Další článek:
Předchozí článek: