Poděkování z Domova sv. Alžběty

Poděkování z Domova sv. Alžběty

Dnešní složitá a velmi náročná doba s sebou nese téměř pro každého člověka obavy – z nemoci, ze ztráty blízkých, zaměstnání a také ze spousty dalších informací, které na nás denně působí.  Přesto máme mezi sebou takové lidi, kteří se nebojí a jsou schopni vnímat potřeby
jiných a pomoci tam, kde je to aktuálně zapotřebí.

Do takové situace se na přelomu prosince a ledna dostal Domov sv. Alžběty na Žernůvce. V té době většina klientů i pracovníků onemocněla Covid-19.  Domov se dostal do personální krize a potřeboval akutní pomoc. Toto období bylo o to náročnější, protože byl čas vánočních svátků, kdy každý z nás rád tráví své volno a zasloužený odpočinek v rodinném kruhu.

I přesto se v těchto dnech našli lidé, kteří obětovali své osobní volno a možnost odpočinku pro ty, kteří prožívali období nemoci, potřebovali nepřetržitou péči a byli bez kontaktu se svými blízkými. Nebyli to pouze ti, kdo tuto práci znají a umí, ale také lidé, kteří byli ochotni se rychle zapracovat a pomáhat se vším, co bylo potřebné a neodkladné.

Velkou radostí v tomto období byly pro naše klienty i dárky a pozdravy, které obdrželi od dětí, dobrovolníků a příznivců našeho domova i od naprosto neznámých osob. Dárci tak přispěli k jejich potěšení a ke zpříjemnění prožití těchto netradičních Vánoc. Vědomí, že na ně někdo myslí, bylo pro klienty, ale i pro pracovníky velkou posilou.

Všem těmto lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podpořili, věnovali svůj čas a nebáli se pomoci, patří velké díky a respekt k jejich vytrvalosti, odvaze a odhodlání.

Věra Dvořáková

Další článek:
Předchozí článek: