Malhostovice

Malhostovice

Založení obce Malhostovice se datuje k r. 1317, kdy je v historických pramenech zmiňována jako „in Malhostowicz“, i když osídlené území zde bylo i v dávnějších dobách. V současnosti tvoří obec dvě sídla – Malhostovice a Nuzířov, přičemž obě mají samostatná katastrální území o společné výměře 1 150 ha. V obou sídlech žije dohromady 990 obyvatel.

Pamětihodnosti obce
Obec se nachází na levém břehu potoka Lubě, Nuzířov pak leží na drobném vodním toku Žlíbek, který je přítokem Lubě. Dominantou je kostel sv. Vavřince. Jeho stávající podoba se datuje k r. 1857, kdy proběhla celková rekonstrukce. V Nuzířově je pak malá kaplička stará minimálně 250 roků. Obec ji v minulosti převzala do svého majetku a na letošní rok chystá její opravu. Nezanedbatelnými drobnými sakrálními prvky v okolí obce jsou boží muka, památné kříže a nad Nuzířovem smírčí kámen. I tyto jsou většinou vlastnictvím obce a v minulých letech byly opraveny.

Vybavenost a spolkový život
Obec je vybavena plynovodem i vodovodem, který slouží pro Malhostovice, Nuzířov a Drásov se zdrojem vody v Březovském vodovodu. Jako záložní je pak napojení na Vírský oblastní vodovod. Ve spolupráci s obcí Drásov obec před 11 lety postavila ČOV a síť oddílné splaškové kanalizace. Tato stavba zásadním způsobem změnila k lepšímu kvalitu povrchové vody v Lubi. 174 tisíc m3 vyčištěných splašků za rok je toho neklamným důkazem. V obci je mateřská škola s 45 dětmi, zatímco školou povinné navštěvují základní školu v Drásově. V rámci občanské vybavenosti má obec sokolovnu, místní obchod, kadeřnictví, služby masáží a pedikúry a tři pohostinství. Za zmínku stojí i obecní dům č. p. 45, ve kterém je stálá obrazová galerie.
Pro sportovce slouží víceúčelové hřiště za sokolovnou včetně jeho zázemí. V obci je živý myslivecký spolek, tělovýchovná jednota Sokol a včelařský spolek, který sdružuje včelaře z pěti okolních obcí – z Drásova, Čebína, Malhostovic, Všechovic a Skaličky.
Za svoji opravdovou a výjimečnou atrakci obec považuje barevnou vodní fontánu. Dílo zapáleného dobrovolného hasiče pana Antonína Rašovského z 50. let 20. st. provozují místní nadšenci, většinou už potomci bývalých hasičů. Před více jak 20 lety obec zařízení umístěné ve stodole soukromého domu opravila a obnovila jeho činnost. Od těch dob bylo představeno v mnoha obcích v okolí, ale i na slavnostech v Praze nebo při oslavách po celé Moravě. Systém hasičských proudnic, odboček, trysek a dalších součástek poháněný dvěma požárními čerpadly dokáže vytvořit zajímavý a neopakovatelný zážitek umocněný hudbou, vodní clonou spolu s barevnými efekty.

Navštivte malhostovické okolí
V nejbližším okolí ve směru na Čebín se nachází dominanta – vápencový útvar „Malhostovická skala“ a za ní pak „Malá skalka“. Oba kopce jsou přírodní památkou a evropsky významnou lokalitou a od r. 1989 prodělaly řadu změn ve svých názvech. Po mnoha sporech jak na úrovni krajského úřadu, tak na ministerstvu životního prostředí se ustálil název Malhostovická skala, přičemž právě ono slovo skala bylo tím sporem. Jedná se o výraz z moravského nářečí a k tomu kopci patří od nepaměti, ovšem úředníci nechtěli o podobném názvosloví ani slyšet. Pro obec byl ale nepřijatelný název „skála“, prostě cizí chtěli měnit zažité názvosloví. Oba kopce se jako EVL nyní jmenují „Malhostovické kopečky“, přičemž toto pojmenování v obci nikdo nezná a je jen úsměvné, kam až může výměna názorů na pojmenování dojít.

Za zmínku stojí i pověst provázející Malou skalku. Vápencové vrásnění a několik děr s velkým kamenem v sousedství prý připomíná „Zkamenělou svatbu“. Chce to hodně obrazotvornosti, ale pověst říká, že v místě jel svatební průvod a nezdární svatebčané za trest zkameněli.

Další dominantou obce je zalesněný kopec Zlobice, kde do r. 2003 fungoval záložní výcvikový prostor pro studenty vojenské akademie v Brně. Nyní je lokalita vlastnictvím obce v rámci vyjednaného bezúplatného převodu z Armády ČR na obec a celé území spásá stádo ovcí a koz firmy OVEKO, která je zde v nájmu. Spásání bylo podmínkou armády, v lokalitě se totiž nachází tři významné krajinné prvky travního charakteru. V mezidobí obec opravila původní pozorovací věž, která nyní slouží jako rozhledna. V areálu najdete i chov několika koní, kteří slouží za účelem hiporehabilitace. Prostor je celoročně otevřen veřejnosti a dostupný i sítí cyklostezek a polních cest. Je jen škoda, že v areálu již několik let nefunguje víkendové občerstvení kdysi hojně navštěvované turisty a výletníky.

Obec spojuje cyklostezka i s Kuřimí, především úsek lemovaný mladou lipovou alejí. Krásná je cyklostezka proti proudu Lubě do Skaličky s naučnou včelařskou stezkou, dále pak nová stezka spojující obě sídla a dál za Nuzířovem navazující na Lažany a Lipůvku.

Petr Grünwald

Další článek:
Předchozí článek: