Vzdělávání v knihovně běží

Vzdělávání v knihovně běží

Čtenářská výzva 2020 – vyhodnocení
Nezadržitelně se nám blíží konec roku 2020 a s ním i konec Čtenářské výzvy 2020! Ti z Vás, kteří se zapojili, mohou odevzdávat vyplněné archy v knihovně nebo je poslat na e-mail do 4. 1. 2021. V lednu se můžete těšit na vyhodnocení a zajímavé odměny. Na rok 2021 vyhlašujeme další Čtenářskou výzvu. Bližší informace najdete na webu knihovny www.mktisnov.cz.

Vzdělávání v knihovně – Letní semestr 2020/21
Městská knihovna Tišnov vyhlašuje na letní semestr 2020/2021 (únor–květen) nové cykly přednášek. Přihlašovat se můžete od 4. 1. do 29. 1. 2021 v Městské knihovně Tišnov. Cena kurzů UVČ i VU3V je 300 Kč za jeden kurz na semestr. Na každý kurz je potřeba vypsat přihlášku a zároveň zaplatit. S ohledem na vývoj epidemiologické situace budou kurzy probíhat buď prezenční formou v knihovně, nebo formou online přednášek. Prosím, při přihlašování počítejte s oběma variantami.

Univerzita volného času: Morava v době románské
Přednášející Mgr. Aleš Flídr
V 11. a 12. stol. vzniklo na Moravě málo kamenné architektury. Po slibném počátku za časů Velké Moravy nastal výrazný úpadek. V 11. stol. knížata budovala kostely pouze v hlavních centrech. Dochovanými svědky jsou rotundy ve Znojmě a na Starém Brně. Ve 12. stol. stále chybí doklady profánního stavitelství. Nejvýraznějším dílem doby je kapitulní palác v Olomouci biskupa Jindřicha Zdíka. Tři nejstarší moravské kláštery budují
kamenné kostely až ve 2. pol. 12. stol. Ve stejné době vznikly první velmožské stavby i na venkově (Šebkovice, Březník, Bořitov). Konečně 13. stol.  přineslo pro architekturu i výtvarné umění rozmach, neboť na dlouhou řadu bohatých klášterů navázalo množství venkovských kostelíků i stavba prvních hradů a měst.

Virtuální univerzita 3. věku: Život a dílo Michelangela Buonarroti
Výukový garant: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6. března 1475, Caprese – 18. února 1564, Řím) byl italský sochař, architekt, malíř, básník a přední představitel vrcholné italské renesance a manýrismu. Jeho nejslavnější díla jsou monumentální socha Davida a malířská výzdoba Sixtinské kaple. Po celý život byl velmi činorodý, pracoval ještě šest dnů před svou smrtí. Žil a tvořil téměř celé století, které charakterizovaly bouřlivé časy reformace. Byl však umělcem, který se této době dokázal přizpůsobit a geniálně ji ztvárnit ve svých dílech.

Edita Hečová

Další článek:
Předchozí článek: