Občan informuje

Občan informuje

Vážení spoluobčané, z pohledu občana města Tišnova si vás dovolím se svolením komise pro komunikaci a média informovat o jednání rady města, která rozhoduje o plánovaných stavbách ve vašem blízkém či vzdálenějším okolí. Rada města dne 3. 6. 2020 neschválila žádost o zřízení věcného břemene pro zbudování středotlaké přípojky plynu k plánované stavbě bytového domu v ulici Na Rybníčku 509. V současnosti tam stojí na rohu s ulicí Hybešovou překrásná vilka. V případě povolení připojení STL by vilce asi hrozilo zbourání a nahrazení až čtyřpatrovou hranatou krabicí s až dvaceti byty. Rozhodnutí rady je jediné možné řešení a je třeba za něj radu pochválit.

Občané bydlící v sousedství si podali žádost na přesné vymezení typu plochy bydlení v územním plánu, aby v budoucnu nebylo možné postavit na pozemku bytový dům. Na dalším zasedání rady tato žádost zůstala bez usnesení. Rada města tedy považuje definici územního plánu pro tuto plochu za dostatečnou a stavební záměr je proto nerealizovatelný. Proč majitelka vily žádala o přípojku plynu k bytovému domu? To si majitelka pozemku a vilky opravdu myslí, že se dá postavit bytový dům mezi rodinnými domy? Z čeho může vycházet?

Možná ji o takové možnosti přesvědčuje současné řízení o stavbě na pile. Tam je sto metrů široká mezera mezi rozsáhlými plochami rodinných domů, jejichž majitelům tato stavba zásadně ovlivní a naruší současný život. Podle svérázného názoru investora na územní plán to v tomto případě možné je, deset velkých bytových domů i o pěti patrech, málo zeleně, parkovacích míst a veřejného prostoru. Možná investor řeší chybějící zeleň stavbou přímo v lese. Když to jde na pile, tak proč to nezkusit i někde jinde v Tišnově! Bude se příští stavba investora týkat i vás?

Podle  informací serveru idnes.cz z 26. srpna 2020 od autora článku pana Marka Osoucha je dotyčný investor v obci Jehnice (stejný investor  jako  stavby  na pile) schopen zajít ve svých smělých cílech ještě mnohem dál. V tomto článku doplněném videem popisuje autor pět roků trablů starosty Jehnic s investorem. Změna účelu stavby, navýšení výšky a počet staveb není žádný problém. V článku je i rozhovor se zástupcem firmy, který má oprávněný nárok vejít do historie: „To souvisí se životem stavby, se změnami, jak se vše posouvá dopředu“. Není náhodou tato definice stavění v Jehnicích podkladem pro úvahu majitelky vilky Na Rybníčku 509 a i základem pro žádost o přípojku plynu? Nečeká radnici a občany Tišnova také stejný problém s plochou pily jako starostu v Jehnicích?

Zdroj: www.idnes.cz/brno/zpravy/developer-klicka- brno-jehnice-pecovatelsky-dum-komercni- byty-embra-correct.A200825_567023_brno- zpravy_krut

Jiří Blaha

K článku „Občan informuje“ mám jen drobnou poznámku, protože vím, že autor článku dobře zná problematiku stavebního řízení a ví, že městská rada o stavbách soukromých investorů nerozhoduje. Město se k záměrům v rámci stavebního řízení pochopitelně vyjadřuje, ale pouze jako dotčený účastník a stavby nepovoluje ani nezakazuje. Každá pochvala samozřejmě potěší, ale jsem přesvědčen, že městská rada volí takový postup ve všech případech. K autorovým nejasnostem ohledně záměru či konání na ploše bývalé pily by se měl spíše vyjádřit sám investor.

místostarosta Karel Souček

Další článek:
Předchozí článek: