Jak v Tišnovských novinách publikovat

Jak v Tišnovských novinách publikovat

Líbí se vám Tišnovské noviny a máte zájem zde svůj příspěvek, vzpomínku nebo pozvánku na vámi pořádanou akci publikovat? Připomeneme pár pravidel a možností, jak je třeba příspěvek připravit.

Posláním Tišnovských novin je mediální a prezentační prostor jak pro organizace, které jsou v Tišnově aktivní, tak i pro jednotlivé občany. Možnosti publikování ale mají svá pravidla, která určuje město Tišnov jako vydavatel, ale které je zároveň jako veřejný subjekt vázáno zákonnými regulemi pro vydávání tiskovin hrazených z veřejných rozpočtů.

Prvotním omezením je nemožnost bezplatné prezentace komerčních aktivit. Ty se mohou omezit pouze na formát inzerce placené, která se řídí schváleným ceníkem (viz web) a jejíž objem je pro jednotlivé vydání novin regulován Statutem Tišnovských novin na max. 12,5 % obsahu, tj. osm tiskových stran. Do sféry placené inzerce je zahrnuto i publikování v rubrice Vzpomínky a blahopřání. Podat inzerci je možné prostřednictvím pracovnice sídlící  na Městském kulturním středisku, která administruje i mailovou adresu reklama@kulturatisnov.cz. Podat vzpomínku nebo blaho- přání je možné u pracovnic Turistického informačního centra.

Volebním zákonem  je omezena  u tiskovin vydávaných městem i možnost politické reklamy pro osoby a subjekty kandidující ve volbách v době volební kampaně, a to s výjimkou voleb komunálních. Prostor pro publikaci příspěvků je naopak nabídnut nekomerčně   zaměřeným    vzdělávacím, volnočasovým, sportovním a spolkovým aktivitám, které působí nebo se ve své činnosti váží k městu Tišnovu a regionu Tišnovska. Zařazování jednotlivých příspěvků schvaluje Komise pro komunikaci a média. Na publikování redakcí tzv. nevyžádaného příspěvku, tedy toho, který autor dodá z vlastní iniciativy, není automatický nárok. Protože je ale naším cílem dát  prostor  maximu  externích  příspěvků,  pokud  nedojde k jejich zařazení, děje se tak zpravidla spíše z důvodu omezení prostorovou kapacitou, která je stanovena  na pravidelný  rozsah 64 stran jednoho vydání. Výjimku tvoří letní dvojčíslo 7–8 (nebo jiné mimořádné vydání), kde může být počet stran variabilnější.

V zájmu sjednocení obsahového stylu a grafiky redakce nepřetiskuje plošně zpracované pozvánky a příspěvky s vlastní grafikou. Preferovaným je formát článku (text + foto). Pravidla pro jeho tvorbu jsou jasně definována a veřejně dostupná.

Pravidelné části obsahu novin jsou vyhrazeny informacím z radnice. A rovněž redakcí připravovaným článkům, které jsou zařazovány z hlediska zájmu o širší záběr témat a také udržení větší pestrosti obsahu. Redakce je ale spíše škrtá ve vlastní tvorbě, než aby omezovala externí přispěvatele.

Má-li pořadatel akce zájem  o  prezentaci  v  menším  formátu,  je možné využít tzv. anotace. Krátké odstavce anotací mají verzi pozvánek v koncové části obsahu. Stejným způsobem je možné prezentovat nabídku pouze zařazením do kalendáře akcí Kam v Tišnově. Tyto jsou přetiskem on-line verze kalendáře, do kterého je možné zadávat informace přímo na webu www.kulturatisnov.cz.

Zvláštní postavení má rubrika Názory  a  polemiky, která za dodržení stanovených pravidel (rozsah, termín dodání) poskytuje prostor pro publikování příspěvků jednotlivců, kteří chtějí upozornit na jevy v životě města, s nimiž se neztotožňují, nebo se formou veřejně publikované diskuse obrátit na osoby ve vedení města, úřadů nebo městských organizací. K těmto příspěvkům si redakce vyžádává reakci protistrany, aby zajistila vyváženost obsahu novin.

Tišnovské noviny jsou kromě tištěné verze dostupné i ve verzi elektronické, a to na www.tisnovskenoviny.cz. Zde se nachází archív publikovaných článků, event. plná znění příspěvků, pokud se obsahem nevešla do tištěného vydání. Rovněž je zde možné stáhnout PDF verzi vydaných čísel. A v neposlední řadě jsou zde publikovány důležité dokumenty vztahující se k Tišnovským novinám jako termíny uzávěrek a vyjití, Statut Tišnovských novin, pravidla pro rubriku Názory a polemiky, pravidla pro tvorbu příspěvků nebo aktuální ceník inzerce.

Jak připravit článek do Tišnovských novin

  • Nevyžádané články připravujte přednostně v rozsahu tiskových půlstran. Rozsah půlstránkového článku činí: nadpis + autor + 2 800 znaků (včetně mezer). V případě, že bude součástí příspěvku fotografie, potom je třeba adekvátně tomu text zkrátit na max. 1 800 znaků!
  • V případě předchozí dohody s redakcí, že příspěvek bude celostránkový, je třeba znovu dodržet příslušný textový rozsah: nadpis + autor + max. 5 700 znaků. A když s fotografií, potom vždy každá fotka k článku = počet znaků mínus 1 000 znaků.
  • Fotky k článku posílejte samostatně, nevkládejte je do textu! Minimální doporučené rozlišení fotek je 300 dpi (pokud si nejste jisti, pošlete fotku v největší kvalitě, jakou máte).

Termíny pro rok 2021

Číslo TN Uzávěrka avíza Uzávěrka inzerce Uzávěrka textů Schválení vydání Datum vydání
pondělí středa
do 12.00, pondělí středa od 16.30, čtvrtek
výjimka do 12.00 do 10.00 zasedání od 9.00
6. 4. KKM
2/2021 4. 1. 11. 1. 13. 1. 20. 1. 28. 1.
3/2021 1. 2. 8. 2. 10. 2. 17. 2. 25. 3.
4/2021 1. 3. 8. 3. 10. 3. 17. 3. 25. 3.
5/2021 6. 4. 12. 4. 14. 4. 21. 4. 29. 4.
6/2021 3. 5. 10. 5. 12. 5. 19. 5. 27. 5.
7–8/2021 31. 5. 7. 6. 9. 6. 16. 6. 24. 6.
9/2021 2. 8. 9. 8. 11. 8. 18. 8. 26. 8.
10/2021 30. 8. 6. 9. 8. 9. 15. 9. 23. 9.
11/2021 27. 9. 4. 10. 6. 10. 13. 10. 21. 10.
12/2021 25. 10. 1. 11. 3. 11. 10. 11. 18. 11.
1/2022 22. 11. 29. 11. 1. 12. 8. 12. 16. 12.
Další článek:
Předchozí článek: