Máte pozitivní test na COVID?

Máte pozitivní test na COVID?

1. Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického lékaře a domluvte se s ním na způsobu a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 10 dnů od prvního pozitivního PCR testu, z toho minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci svého zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.

2. V případě zhoršení zdravotního stavu a výskytu závažných příznaků (výrazná dušnost, poruchy vědomí, dezorientace, útlum, několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na antipyretika) zavolejte vy nebo členové domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s operátorem ZZS povinen uvést, že jde o pacienta s nemocí COVID-19.

3. Pacienta je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti. V případě nutného kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhodné dodržet vzdálenost od pacienta nejméně 2 metry, pokud je to možné.

4. Pacient má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat, nepoužívat opakovaně, textilní roušky denně prát (60–90 °C) a vyžehlit. Během používání a snímání roušky nesahat na její přední stranu.

5. Pokud je nutná péče druhé osoby, měl by to být jeden člen domácnosti, který je v dobrém zdravotním stavu a netrpí závažným chronickým onemocněním nebo poruchou imunity. Při ošetřování pacienta s nemocí COVID-19 musí mít ošetřující osoba roušku nebo respirátor.

6. Nezbytná hygiena: časté mytí rukou vodou a mýdlem nejméně po dobu 20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60 % obsahem alkoholu a jednorázových papírových ručníků. Členové domácnosti si vždy musí umýt či dezinfikovat ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou stravy, po konzumaci jídla, po provedení úklidu.

7. Pacient má mít své vlastní ložní prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí s ostatními členy domácnosti, vhodné je používat papírové kapesníky, které poté ihned vyhodí.

8. Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci povrchů v okolí pacienta a společně používaných prostor (kuchyně, WC, koupelna apod.), na úklid a manipulaci s prádlem je vhodné používat rukavice, před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.

9. Veškerý odpad vzniklý při péči o pacienta (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového pytle na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši, a jednou denně se vynáší do sběrné nádoby na komunální odpad.

10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho změnu a výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí svému ošetřujícímu praktickému lékaři a na KHS, kde bude případně dohodnut odběr a navržen další postup.

Zdroj: Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci COVID-19 v ambulantní péči, Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP, Česká společnost intenzívní medicíny (ČSIM), Verze: 1/8-4-2020

Kam se obrátit, když potřebuji…
• aktuální opatření proti šíření koronaviru, aktuální počty nakažených, provedených testů, uzdravených pacientů i úmrtí: web Ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz
• aktuální informace z Jihomoravského kraje: web Krajského úřadu Jihomoravského kraje https://koronavirus.jmk.cz – web Krajské hygienické stanice www.khsbrno.cz
• konzultovat mimořádnou, úzce regionální a odbornou problematiku: COVID linka Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje +420 773 768 994 (v provozu v pracovní dny od 8 do 15 h.)
• informace v oblasti cestování, zdravotních potíží, rizikových kontaktů, karantény či aktuálně platných mimořádných opatření: informační linka Hygienické služby České republiky 1221 (v provozu v pracovní dny od 8 do 19 h, o víkendu od 8 do 16.30 h)

Omezení volného pohybu a zákaz vycházení
Od 28. října 2020 platí na území České republiky zákaz volného pohybu mezi 5.00 h do 20.59 h a od 21.00 h do 4.59 h poté zákaz vycházení. K oběma případům se vztahují výjimky. Kam tedy můžu chodit?

Od 5.00 h do 20.59 h mohu jít:
• do zaměstnání, výkonu povolání
• za rodinou nebo osobami blízkými, ale to pouze v nezbytném případě
• obstarat nezbytně nutné základní životní potřeby (např. nákup, a to včetně potřeb osob příbuzných a blízkých)
• do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb (včetně nezbytného doprovodu) a do zařízení veterinární péče
• vyřídit neodkladné úřední záležitosti
• do přírody nebo parku
• do vlastních rekreačních objektů
• na svatbu a pohřeb, v počtu ne vyšším než 10 osob
• na návštěvu hřbitova

Od 21.00 h do 4.59 h mohu opustit bydliště za účelem:
• zaměstnání, výkonu povolání
• neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů
• venčení psa do 500 metrů od místa bydliště

Pokaždé, když opouštíte své bydliště, dobře zvažte, zdali je cesta, na kterou se právě chystáte, nezbytná. Pokud se na ni vydávat nemusíte, zůstaňte raději doma. Minimalizováním kontaktů s ostatními lidmi výrazně snižujete riziko nákazy vás a vašich nejbližších.

Kristýna Pekařová, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: