Aktuálně z města

Aktuálně z města

Další čtyři radary jsou v ulicích města
V pondělí 2. listopadu byly na čtyřech místech ve městě nainstalovány „radary“, tedy kontrolní ukazatele rychlosti. Jedná se o projekt schválený  dopravními inženýry Policie ČR, který byl nyní zrealizován.
Monitorovanými místy v Tišnově nyní jsou:
• Trnec – příjezd od Drásova (zrealizováno na základě stížnosti občanů)
• Dvořákova – před příjezdem do křižovatky s ulicí Brněnská z kopce dolů (na základě stížností na porušování rychlosti v prostoru křižovatky – jeden z plánovaných prvků ke zklidnění průjezdu)
• Dlouhá – směr od ul. Černohorská (na základě stížností občanů na překračování povolené rychlosti)
• Lomnická – před křižovatkou s ul. Dlouhá, směrem od Lomnice, před přechodem pro chodce, před zatáčkou k ul. Kukýrna (důvodem instalace je nutná zvýšená bezpečnost přecházejících a zpomalení příjezdu k ZŠ 28. října)
V současné době již máme jeden totožný ukazatel nainstalovaný na ul. Brněnská, ve směru od Drásova (umístěný po stížnostech občanů po znovuotevření komunikace), který tam slouží ku prospěchu, a jeden starý typ na ul. Na Honech, který má taktéž své opodstatnění a ještě slouží.

Tišnovská charita nabízí seniorům pomoc v době nouzového stavu
Oblastní charita Tišnov nabízí pomoc seniorům v době nouzového stavu ve formě zajištění nákupu potravin či vyzvednutí léků. Pokud znáte někoho ze svého okolí, kdo by potřeboval pomoci, nebo máte sami zájem o tuto službu, kontaktujte charitu na tel. číslech 739 482 037, 731 136 197 nebo na adrese marta.remanova@tisnov.charita.cz.

Dárkové balíčky pro nejmenší občánky Tišnova
Vítání našich nejmenších občánků je krásnou tradicí v našem městě, ale bohužel nyní nelze tato osobní setkání s rodiči a dětmi organizovat vzhledem k legislativním omezením a vývoji epidemiologické situace. Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova se proto dohodla zprostředkovat možnost vyzvednutí dárkového balíčku, aby naši nejmenší občánci dostali osobní dárek a měli památku na uvítání do našeho města aspoň takto na dálku.
Proto Vás, rodiče, chceme touto cestou oslovit a nabídnout možnost převzetí dárkového balíčku pro Vaše děti. Nyní se naše výzva týká dětí, které se narodily v období od 24. 9. 2019 do 30. 9. 2020 a měly v době narození a stále mají trvalý pobyt v Tišnově. Pokud budete mít zájem o dárkový balíček pro Vaše dítě, kontaktujte, prosím, prostřednictvím e-mailu tajemnici Komise pro občanské záležitosti Ing. Dagmar Dvořákovou, dagmar.dvorakova@tisnov.cz. Prosíme o nahlášení termínu do 30. 11. 2020, dárkové balíčky pak budou k vyzvednutí v průběhu ledna 2021. Pro děti narozené od 1. 10. 2020 do konce roku 2020 bude určena další výzva, kterou uveřejníme ve vydání TN č. 1/2021 a na www.tisnov.cz.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se budeme moci opět s Vámi i Vašimi dětmi potkávat i osobně na slavnostních setkáních a akcích pořádaných městem Tišnovem.

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: