Druhý rok zastupitelem

Druhý rok zastupitelem

Vážené čtenářky a čtenáři,

vstoupili jsme do třetího roku volebního období zastupitelstev obcí. V čísle 11/2019 tohoto magazínu jste si mohli přečíst můj článek „První rok zastupitelem“, stále je dostupný na webu Tišnovských novin. Od té doby se událo mnohé, naše životy velmi ovlivňuje virus covid-19. Doufám, že se vám podaří nákaze vyhnout a z laboratoří budete dostávat výsledek „SARS-Cov-2 RNA: negativní“. Průběh epidemie důrazně připomněl, jak je pro nás všechny důležité zabývat se politikou minimálně do té míry, abychom měli výkonnou i zákonodárnou moc schopnou dobře nám sloužit nejen v dobách prosperity a růstu, ale i v dobách složitých a těžkých. A také transparentní a opravdu otevřenou, aby se například nemohlo opakovat, že informace o počtu nakažených v jednotlivých obcích nejprve obce nedostanou, pak ano, ale jen pro interní účely krizového řízení, a nakonec je mapa s těmito údaji volně přístupná na internetu.

To platí i pro místní samosprávu, vaše zastupitele. Pokusím se proto vyvážit informování v tomto magazínu, nahlédnout na tišnovskou komunální politiku z pohledu opozičního zastupitele a informovat vás o záležitostech, nad kterými se vedla polemika.

Na prosincovém jednání zastupitelstva v roce 2019 byl projednán velmi sporný úkol realizace kontroly u příjemce dotace – Sportovní klub Tenis Tišnov, z.s. na projekt „Přestavba travnaté plochy na dva nové tenisové kurty“. Poněkud bizarní rozpravu k tomu můžete shlédnout ze záznamu jednání zastupitelstva č. 7/2019 ze dne 16.12.2019 v čase od 3:15, odkaz je na webu města. Kontrolní skupina výboru čerpání dotace zkontrolovala, její členové si za dobrou práci v šibeničním termínu zaslouží velké uznání a poděkování. Zápis o výsledku kontroly a vyjádření SK Tenis Tišnov jsou dostupné na stránkách města v části https://www.tisnov.cz/urad/organizacni-struktura/zastupitelstvo-mesta/vybory/kontrolni-vybor, příloha zápisu z 11.2.2020. Kontrolní skupina doporučuje zejména zajistit právní výklad, zda lze čerpat dotaci na uhrazení půjček příjemce dotace a pokud ano, doplnit toto zjištění do zásad čerpání dotací a smluv. Doporučuje také rozšířit projednávání žádostí dotací v komisích a výboru finančním. Některé důležité skutečnosti byly mimo kompetenci kontrolní skupiny, v závěru šetření o tom informuje zastupitelstvo a bylo by vhodné je zjistit.

Zajímavé také je, že pan starosta Bc. Jiří Dospíšil přišel bez pozvání kontrolního výboru na jeho jednání, což jsem považoval a nadále považuji za nevhodné. Pan Jiří Blaha letos v dubnu v otázkách a odpovědích požádal o zveřejnění celého stanoviska dozorového orgánu k této věci na webu města, v odpovědi byl pouze výklad pana starosty a první odstavec stanoviska, bylo by vhodné ho zveřejnit celé. Obsahuje totiž mimo jiné názor, že je vhodnější, aby samotný výbor vždy zvážil, zda účast starosty je či není na místě.

V únoru zastupitelstvo bralo na vědomí „Zprávu o činnosti Městského úřadu Tišnov za rok 2019“. Na str. 83 je uvedeno, že k úspěchům patří zajištění provozu kluziště. Všechno je relativní, asi lze považovat za úspěch zkušební provoz tři roky nezkolaudované stavby. Zastupitelstvu byl předložen výsledek architektonicko – urbanistické soutěže „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově“. Přípravy soutěžního zadání a příslušné části zasedání poroty jsem se aktivně účastnil. Upozornil jsem mimo jiné na připravovaný strategický plán města, a v něm obsaženou šestou vizi „zlepšit adaptaci města na klimatickou změnu“, do zadání to bylo doplněno. Velmi mě oslovila projednávaná občanská výzva neformálního sdružení Na to přijdem k vyhlášení stavu klimatické nouze. Přináší mnoho podnětů k vážnému zamyšlení, k požadavku na adaptaci na klimatickou změnu připojuje požadavek na snižování podílu města na ní, zejména na omezení produkce skleníkových plynů.

O dalších jednáních zastupitelstva budu informovat v příštích číslech tohoto magazínu.

Důležité je vědět, jaké podmínky opoziční zastupitel a jeho spolupracovníci pro svoji práci mají, nebo tedy spíše nemají. Budu citovat ze svého stanoviska k překvapivému a radou neodůvodněnému odvolání paní Ing. Hany Ondruškové z funkce předsedkyně komise životního prostředí „Změny, o kterých vám nikdo neřekl“, které najdete na webu Zelení ZO Tišnov: „Mám zájem o zapojení do správy obecních záležitostí. Byl jsem členem výboru pro strategické plánování, po jeho zrušení jsem požádal o kooptování do komise pro rozvoj města. K tomu nedošlo, byla vzápětí také zrušena. Nabídl jsem radě města svoji práci pro Tišnov v komisi životního prostředí a zkušenost s vedením komise, opět bez výsledku.“ Rada města a v případě výboru zastupitelstvo tím značně omezují zákonem o obcích nabízenou formu rozvíjení komunální demokracie. Důležité zobecnění je, že příště se to může stát i vám. Práce opozičního zastupitele pro město není jednoduchá a zabere mnoho času, je však nesmírně zajímavá a proto doufám, že si ji mí kolegové koaliční zastupitelé budou moci v budoucnu vyzkoušet.

Sledování záznamu jednání zastupitelstva může být zdlouhavé, proto jsem uvedl i čas. Získáte tak potřebné informace k posouzení jednání vašich zástupců a nemusíte se spoléhat na to co vám kdo zprostředkuje. Tišnovské noviny jistě čte mnohem víc čtenářů, než je shlédnutí těchto záznamů, přestože jejich sledovanost v tomto volebním období výrazně vzrostla.

Přeji vám i všem vašim blízkým pevné zdraví.

Jan Křehlík, zastupitel za Stranu zelených

Redakční omluva:

Redakce vyslovuje omluvu panu Janu Křehlíkovi za pochybení v tištěné verzi TN 12/2020, kde nepromítla opravu požadovanou autorem ve 3. odstavci. V textu tištěného vydání je chybně uvedeno nesprávné datum 16.12.2020. V této webové verzi již bylo opraveno na 16.12.2019. Redakce se touto cestou omlouvá autorovi a čtenářům. 

Další článek:
Předchozí článek: