Semináře Hanky Švejdové

Semináře Hanky Švejdové

Stalo se už tradicí, že se vzájemně zveme na semináře a školení, která se konají v našich školkách. Každoročně dostáváme pozvánky do Mateřské školy Sluníčko na hudební a pohybové setkání s paní Jenčkovou nebo na odborná setkání do Mateřské školy U Humpolky. Díky našim společným akcím se mezi sebou více známe, máme možnost prohlédnout si prostředí jednotlivých školek, sbíráme inspirace od sebe navzájem a sdílíme své zkušenosti.

Měli jsme proto radost, že jsme mohli nabídnout ke společné aktivitě prostory i naší nové MŠ v Železném. Semináře s Hankou Švejdovou byly původně naplánovány na 17. a 18. srpna, vždy pro 20 účastníků. Nakonec se prvního dne zúčastnilo 27 učitelek z 10 školek, druhého 31 z 9 školek.  Výhodou bylo, že se akce konaly před začátkem školního roku. Díky tomu jsme se mohli potkat s kolegyněmi, což se ve školním roce podaří zřídka.

INDIVIDUALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PRAXI MATEŘSKÉ ŠKOLY „JABLKO SE NESROVNÁVÁ S HRUŠKOU“ aneb „Stopka vykukuje, tak s ní zazvoň, v každém jablíčku je malá jabloň…“ (Daniel Hevier)
Praktický seminář plný rituálů zaměřený na jednotlivce, pravidla společného soužití, jejich vyvozování spolu s dětmi a tvorbu bezpečného prostředí pro každého. Seminář se dotkl také hodnocení dětí, pomohl nám pochopit, jaké se do mateřské školy hodí, jak s ním efektivně pracovat. Blíže jsme se seznámili s pojetím pedagogiky Franze Ketta, která by neměla žádnou z nás minout. Její obsah Hanka Švejdová vyjádřila na svých webových stránkách slovy: „Pedagogika s příslibem, že mateřská škola zůstane MATEŘSKOU postavenou na vztahovosti a lidských hodnotách.“

NEMLUV O TOM, UDĚLEJ TO… aneb prožitkové učení jako východisko ke vzdělávání nejmladších dětí.
Tento seminář nabídl hry, činnosti a aktivity motivované říkadlem, aktuální situací, příběhem s využitím technik a metod prožitkového učení a dramatické výchovy. Ukázali jsme si, jak využívat každodenní situace a zážitky dětí k jejich učení, hrám, k dramatickému ztvárnění.

Pro velký úspěch se semináře budou opakovat 1. a 2. 10., přihlášení přes MAP vzdělávání Tišnovska.

Barbora Packová

Další článek:
Předchozí článek: