Aktuálně z města

Aktuálně z města

Prodej městského bytu 1+1
Město Tišnov nabízí k prodeji byt o velikosti 1+1 do osobního vlastnictví, nacházející se v klidné zóně pod kopcem Klucanina, jedná se o byt č. 20 na ulici Halasova 993 v Tišnově. Prodej bytu proběhne obálkovou metodou, byt bude prodán nejvyšší nabídce, minimální nabídková cena musí činit částku 1 650 000 Kč.
Více informací a podmínky prodeje na www.tisnov.cz/uredni-deska – Záměr prodeje bytu č. 20 na ulici Halasova 993 v Tišnově, vyhlášený dne 17. 9. 2020, v aktualitách na webu města Tišnova nebo na e-mailu katerina.smetanova@tisnov.cz. Předání bytu po podepsání kupní smlouvy, uhrazení kupní ceny a nákladů spojených s prodejem, zápisu do katastru nemovitostí.

Úprava režimu odbavení na OS Ř a O ÚP
Z technických a personálních důvodů došlo od 14. 9. 2020 k úpravě režimu odbavení na Odboru stavebního řádu a Odboru územního plánování MěÚ Tišnov. Pokud klient dospěje k rozhodnutí, že nemůže svoji věc řešit písemnou formou, ale musí na odboru vykonat osobní návštěvu, je nezbytné rezervovat si přesný termín a čas schůzky, kdy bude příslušným pracovníkem očekáván. V případě nepřítomnosti se pracovníci odboru
vzájemně zastupují.
Rezervační systém je dostupný na adrese www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system. Rezervaci schůzky lze na stejném místě také zrušit, a uvolnit tak termín jinému klientovi. Písemná podání nebo ústní podání do protokolu je možné učinit osobně každý pracovní den v rámci úředních hodin podatelny. Písemné podání je možné vhodit do schránky na budově MěÚ, nám. Míru 346.
Doručování písemností lze v souladu s právními předpisy učinit prostřednictvím poštovní přepravy nebo elektronicky do datové schránky města Tišnov, IDDS: qzjbhat či na elektronickou adresu podatelny epodatelna@tisnov.cz, podrobnosti na www.tisnov.cz/urad/elektronicka-podatelna.

Co v lokalitě Hornická–Halasova?
Během zimy zaměstnanci města upravili prostor bývalých zahrádek u křižovatky ulic Hornická a Halasova. Odvezen byl léty nastřádaný nepořádek a prostor byl vyčištěn. Zejména obyvatelům z blízkého okolí byla určena anketa o dalším využití. Dotazník byl spuštěn koncem května a nyní přinášíme jeho výsledky:
Celkový počet respondentů byl 85, žen hlasovalo o 10 % více. Nejaktivnější byli občané ve věku 31–45 let. Nejvíce preferencí získal návrh realizovat v místě parkové úpravy, tzv. lesopark (41 hlasů). O další místa se velmi vyrovnaně dělí instalace laviček (27 hlasů), doplnění výsadby o ovocné dřeviny (23 hlasů) a výsadba záhonů s kvetoucími trvalkami (22 hlasů). Dali jste přednost úpravám blízkým přírodě a my vaši volbu respektujeme. Celkem se jedná o plochu asi 500 m2. Nyní připravíme plán dosadby a provedeme výběr vhodných dřevin a trvalek. Předpokládáme, že termín realizace úprav bude v podzimních nebo jarních měsících (přelom roku 2020 a 2021).

Součástí ankety byla možnost vyjádřit i svůj vlastní nápad. Z došlých odpovědí vybíráme ty, které nás nejvíce zaujaly: udělat prostor pro komunitní zahrádky, do podzemí zavést vsakovací nádrž vody z okolních střech a cest, herní prvek pro starší děti a dospělé…

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a sdělili nám svůj názor.

Jiří Dvořák, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: