Ze zápisníku místostarosty Martina Sebery

Ze zápisníku místostarosty Martina Sebery

Vážení čtenáři, zdravím Vás v poprázdninovém období a využívám tohoto místa k informování o dění v oblastech patřících do mých kompetencí. Vytvořili jsme zadání studie „Tišnov a jeho adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření“. Za účasti odborných konzultantů v pracovní skupině jsme nadefinovali cíle, postupy a prioritní oblasti, poskytli jsme veškerá využitelná data, kterými MěÚ disponuje, a budeme čekat na první výstupy – analytickou část a posléze návrhovou část. Zpracovatelem studie je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií společně s Nadací Partnerství. Touto studií reagujeme na celospolečenskou potřebu. Základní informace zveřejňujeme na www.tisnov.cz/adaptace-mitigace.

V oblasti sociální běží práce na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) na Tišnovsku pro období 2021–2023. Skončené jsou kroky sběru „tvrdých“ dat z Českého statistického úřadu, probíhají analýzy sociálních služeb včetně jejich financování, souběžně je zpracováváno dotazníkové šetření. Tyto podklady jsou základem pro návrhovou část a akční plán. Kompletní KPSS chceme stihnout projednat na prosincovém zastupitelstvu.  Dalším dílčím krokem je též poskytnutí garance pečovatelské službě Charity. Město v loňském roce poskytlo potřebné garance pečovatelské službě Centra sociálních služeb Tišnov, a to v souvislosti s navýšením úvazků pečovatelek o dva úvazky. Tento krok reagoval na standardy Regionálních karet ze strany Jihomoravského kraje co do dostupnosti pečovatelské služby o víkendech, o svátcích, dostupnosti do podvečerních hodin, a dále o rozšíření cílové skupiny o rodiny s dětmi. Pro rok 2021 Rada schválila navýšení úvazků pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov, a to dva nové úvazky. V případě pečovatelské služby Oblastní charity Tišnov je situace složitější o to, že poskytuje své služby obcím ORP Tišnov, tj. městu Tišnovu, ale dominantně obcím I. typu v ORP Tišnov. Pro Tišnov tím vznikl závazek finanční garance, ke kterému se v rámci spolufinancování hlásíme.

V oblasti školství jsme po dlouhé době nezahájili školní rok přímo v našich obou základních školách a ve třídách prvňáčků. Pevně doufám, že tradice byla narušena jen pro tento rok… S obavami sledujeme vývoj covidové situace. První vlna znamenala pro naše školy (včetně Inspira) a zejména pro učitele nutnost začít používat věci nové a nevyzkoušené. Učitelé museli získat novou dovednost – jak učit na dálku s podporou online výuky. Za pochodu zjišťovali, jak i za této situace vše organizovat tak, aby jejich výuka měla dopad na učení dětí. Od ředitelů jsme získali zpětnou vazbu, v čem koronavirová krize zasáhla školy nejvíce, s jakými problémy se potýkali, co učitele a ředitele toto období naučilo a jaké nové příležitosti odhalilo. Na případnou další vlnu bychom tak měli být lépe připraveni… Na koronavirové krizi jsem našel i pozitivní skutečnost. A to zvýšení prestiže učitelů v očích veřejnosti. Nejeden rodič zjistil, že ukočírovat výuku jednoho nebo více svých dětí je mnohem náročnější, než jak si dosud myslel.

V minulých Tišnovských novinách jsem avizoval vyhlášení Participativního rozpočtu. V anketě o název vyhrála varianta „Tvoříme Tišnov“. Na webových stránkách www.tvorime-tisnov.cz najdete vše podstatné: pravidla, harmonogram, finanční prostředky, kontakt na koordinátora a další informace. Do konce listopadu je možné podávat návrhy! Na jednotlivé projekty se moc těším, zejména pak na budoucí veřejnou prezentaci soutěžních návrhů.

Téma koronavirového onemocnění (COVID-19) jsem několikrát zmínil. V éteru a médiích posloucháme a čteme hodně komentářů, včetně těch od amatérských epidemiologů, ekonomů a lékařů, kteří všichni vědí, co (by) se mělo a nemělo, a nejlépe vědí, že se všechno dělá a dělalo blbě. Koronavirus je však stále nový fenomén. Musíme ho poznat. Teď jsme ve fázi pozorování a zkoumání, nikoli odvozování závěrů, na to bude ještě dostatek času. Zde si dovolím volně použít slova a myšlenky profesorky Julie Dobrovolné z Recetoxu (expertní pracoviště Masarykovy univerzity), se kterými souzním… Covid je krásná lekce z leadershipu. Máme unikátní možnost porovnat, co kdo předpovídal a zda se to pak reálně stalo. Máme  unikátní možnost sledovat, kdo je vlastně expert a na co. Z tohoto pohledu vycházejí lépe ze srovnání experti či leadeři, kteří byli na počátku epidemie alespoň mírně rezervovaní, obezřetní a opatrní na kategorické výroky. Máme unikátní možnost si to dobře zapamatovat do budoucna…

A k nošení roušek? Platí jednoduché pravidlo, pokud nevím, zda je něco dlouhodobě bezpečné, přistupuju k tomu a priori, jako by to nebezpečné bylo, než vyloučím opak. V boji o svobodu projevu, přesněji řečeno o svobodu nenosit roušku nebo roušku nosit, si v tuto chvíli vybírám volbu roušku nosit…

Martin Sebera, místostarosta

Další článek:
Předchozí článek: