Názory a polemiky – Studie Za Penzionem a CITY CHAT

Názory a polemiky – Studie Za Penzionem a CITY CHAT

Vážený pane starosto Bc. Dospíšile, vůbec netuším, čím mohu porušovat mezilidské vztahy písemným upozorňováním na nedostatky při směrování města ke svému dalšímu rozvoji. Je to ale Váš názor a tak to také beru. Jestli je snad něco porušování mezilidských vztahů, tak je to především svérázný pozdrav pana Ing. Součka paní Ing. Ondruškové při CITY CHATU.

Zásadní problém se studií Za Penzionem totiž vzniká městu s nerespektováním územního plánu. Ten totiž musí respektovat v regulativech „Preventivní hodnocení krajinného rázu lokality Hony za Kukýrnou“ z roku 2014. Tu tehdy zadalo vedení města jako podkladový materiál pro možnou maximální výšku staveb v nově zastavovaných plochách bytovými domy. Toto hodnocení vlivu na krajinný ráz zahrnuje i plochu Z 8, která je celá plochou lokality bytových domů studie Za Penzionem. V této studii zhodnocující vliv výšky staveb v územním plánu dochází pan doc. Löw k závěru, že pouze dvě patra a podkroví nebudou mít nežádoucí pohledový vliv na město Tišnov a jeho okolní krajinu, a tedy na krajinný ráz. Pro omezení počtu slov z ní nemohu ocitovat výsledek, ale zasílám Vám ho na mail i s výkresy a upozorňuji na str. 28 studie s kapitolou 6b. Závěr v bodech 9. a 10.

Pan Ing. Souček a paní Ing. Doležalová se osobně účastnili zasedání Krajského soudu Brno řešícího spor o chybějící regulativy plochy P5 pily a jistě Vám potvrdí důraz na závěry této studie z pohledu soudu. Proč tedy studie zastavitelnosti plochy Za Penzionem má bytové domy o jedno patro vyšší, jak stanovuje studie pana doc. Löwa? Jak se asi postaví k tomuto problému Krajský úřad Brno a Ministerstvo místního rozvoje.

Ještě bych si dovolil připojit fotografii výsledků ponechání rozhodnutí o konečné podobě zástavby na úřadu územního plánování v případě ulice Dlouhá Na Honech. Úzký chodník, do kterého zasahují parkující auta a stromy rostoucí do stěn domu v ploše vedení sítí. Takovéto „pohodové“ bydlení snad nikdo nechce. Také bych si dovolil otázku: proč se nechalo na poslední možný termín projednání studie zastupitelstvem a umožnění vložení do plánovací dokumentace, když je studie už dva roky hotová. Děkuji za smysluplné odpovědi.

Jiří Blaha

„Pokud pan Blaha netuší, že označování architekta na veřejném jednání za podvodníka, označování zastupitelů na veřejném zasedání zastupitelstva za komedianty a dehonestování poctivé práce pro město nejsou v souladu s dobrými mravy, pak opravdu není co dodat…“

Jiří Dospíšil, starosta města

Další článek:
Předchozí článek: