Svatováclavské hody 2020 – Tišnováci Tišnovákům

Svatováclavské hody 2020 – Tišnováci Tišnovákům

Jsou tradice, které mají nezměřitelný význam pro občanskou sounáležitost, a jednou z nich jsou i Svatováclavské hody, které se letos uskuteční 26. září 2020. Tak nějak si život v našem městě bez hodů nedokážeme představit a je nepopiratelnou zásluhou organizátorů z KDU-ČSL a nastupující generace z KVJ, že se tento svátek koná a že se rok co rok pouští do její organizace. Je úžasné, že se v této době zvedá vlna spolupráce a že se kromě městského úřadu na realizaci nezištně podílí i další organizace. A v letošním prapodivném roce, kdy jsme museli výrazně upravit časové plány hodů, tento pocit sounáležitosti cítíme dvojnásobně. Proto jsme hlavní program postavili na uměleckých souborech, které mají silné pouto s Tišnovem – odtud podtitul hodů – Tišnováci Tišnovákům. Kromě tradičního hodového programu stárků se mohou Tišnováci těšit na koncert vokální skupiny Shot-C nebo na Cimbálovou muziku Tomáše Zouhara, vrchol obstará Ha-kapela.

Doprovodný program
K hodům v našem městě patří neodmyslitelně Svatováclavské trhy stejně jako lunapark u sokolovny, výstava svazu chovatelů v areálu Inspira či dětský atletický čtyřboj. Od loňska přibyl i Jarmark neziskovek. V Müllerově domě bude letos k vidění i odložená výstava architektonických návrhů revitalizace náměstí Míru. Tišnovští jeskyňáři na celý víkend připravili dny otevřených dveří Královy jeskyně.

Hodová zábava má dvě varianty
Zakončení tohoto svátku v podobě hodové zábavy každoročně pořádá KVJ v sokolovně. I letos je v plánu zábavu uspořádat v sokolovně. Pokud by ale situace související s hygienickými opatřeními neumožňovala uskutečnit zábavu ve vnitřních prostorách, uskutečnilo by se zakončení hodů na náměstí Míru. Uznejte sami, že tančit polku v sokolovně s rouškou na obličeji není nic příjemného. I z tohoto důvodu se budou vstupenky na zábavu v sokolovně prodávat pouze na místě a nebudou dány do předprodeje. Konečné rozhodnutí o umístění zábavy padne týden před akcí, tak prosím sledujte webové stránky a facebook pořadatelů.

Svatováclavská mše svatá
V neděli po hodech se odehrává v kostele sv. Václava svatováclavská mše svatá. Protože se jí každoročně účastní velké množství lidí, a to nejen praktikujících křesťanů, tak se letos odehraje na náměstí Míru, aby nebyla omezena stejnými opatřeními jako hodová zábava.

Změny v organizaci prostoru
Po zkušenostech z předchozích let jsme přistoupili k úpravě organizace prostor kolem náměstí Míru a přilehlých prostor, abychom vytvořili vzdušnější a pohodlnější prostor pro pohyb lidí (podívejte se na plánek). Veškeré stánky s občerstvením budou nově umístěny na náměstí Míru na straně sousedící s ulicí Radniční u „stodol“. Prodejní stánky na centrální části náměstí Míru budou umístěny pouze z jedné strany, aby se předešlo zbytečným tlačenicím. Jarmark neziskovek bude umístěn na Komenského náměstí. Dopravní omezení budou stejná jako každý rok.

Pavel Hanák

Další článek:
Předchozí článek: