Projekt MAP Vzdělávání Tišnovska

Projekt MAP Vzdělávání Tišnovska

Zpětné vazby k aktivitám – 1. část

ZŠ Smíškova Tišnov – Nadregionální dopad projektu MAP
Mgr. Michal Komprs, ředitel
Projekt MAP má potenciál zvyšovat kvalitu regionálního školství v ČR.
Místní akční plán vzdělávání Tišnovska svými četnými aktivitami pozitivně ovlivňuje kvalitu vzdělávání v našem regionu již od roku 2016. K tomuto konstatování mě opravňuje nejenom mé zapojení v řídicích strukturách tohoto projektu, ale rovněž osobní účast na celé řadě inspirujících přednášek a seminářích, které MAP organizuje. Často za účasti předních lektorů z daného oboru. To, že má tento projekt nadregionální dopad, jsem si uvědomil na celonárodním veletrhu Úspěch pro každého žáka 2019, který se konal na podzim v Praze. Kromě široké nabídky workshopů na aktuální školská témata se v rámci programu uskutečnila i panelová diskuze se zástupci nejúspěšnějších místních akčních plánů z celé ČR. Tišnovský MAP v této diskuzi skvěle prezentovala hlavní manažerka projektu PhDr. Libuše Beranová.
Dlužno dodat, že všech pět prezentovaných MAPů (MAP Tišnov, MAP Dvůr Králové nad Labem, MAP Praha 12, MAP Kolín a Nymburk, MAP Chomutov) funguje velmi dobře a podporují kvalitní vzdělávání ve svých regionech. To se bohužel nedá říct o všech, některé pracují pouze na formální bázi. Na příkladu dobře fungujících MAPů se ale ukazuje, že mají mnohem větší potenciál, než se možná na začátku předpokládalo. Především mohou pomoci postupně reformovat regionální školství, což se jeví jako nevyhnutelné. Koneckonců nám to ukázalo i nedávné distanční „koronavirové“ vzdělávání. Jakým způsobem k tomu dojde, záleží do značné míry na každé škole. V projektu MAP mají k sobě skvělého partnera.

MŠ Sluníčko Tišnov – Klokanovy kapsy
Mgr. Jana Konečná, ředitelka
Už je tomu sedm roků, co jsme začali v MŠ Sluníčko využívat pro práci s dětmi Klokanův kufr. Jde o kompletní manipulační materiál, který doplňuje velmi kvalitní a oblíbená publikace Diagnostika dítěte předškolního věku, autorek Mgr. Bednářové a PhDr. Šmardové. Pomůcku Klokanův kufr jsme si velmi oblíbili při každodenní práci s dětmi. Proto jsme se později zařadili také do metodického ověřování i rozšíření Klokanova kufru tzv. Klokanovými kapsami.
Na nedávném setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost jsem se s jejími členy podělila o zkušenosti s využitím Klokanových kapes v praxi v MŠ. Všechny členy jeho využití zaujalo, a proto se vedení MAP rozhodlo školám financovat nákup této pomůcky. Pomůcka vzbudila u pedagogů i dětí velký zájem. Určitě k tomu přispělo velice kvalitní, snadno pochopitelné a zábavné grafické zpracování. Jednotlivé pomůcky mají několik stupňů obtížnosti, což dětem dává možnost získat a dále přirozeně rozvíjet základní dovednosti a vědomosti z dané oblasti, současně poskytuje pedagogovi zpětnou vazbu o tom, jak dítě dílčí oblast zvládá. Pomůcku jsme ověřovali i s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, ale není zdaleka určena jenom jim. Dá se velice dobře využít při vzdělávání všech předškolních dětí od 3 let. Je i vhodná k využití při cílené přípravě na školu v edukativně stimulačních skupinách pro rodiče a děti nebo při průběžném odstraňování školní nezralosti u dětí s odkladem školní docházky.

ZŠ a MŠ TGM Drásov – Formativní skupina
Mgr. Gabriela Urbánková, učitelka
V tomto školním roce jsme měli možnost zapojit se do projektu MAP Tišnov II – Formativní skupina. Účastníky této skupiny jsou nejen pedagogové, ale i ředitelé nebo jejich zástupci ze základních škol z Tišnova a okolí. Na osobních setkáních (v čase karantény online setkání) jsme se společně zamýšleli a řešili problematiku formativního hodnocení. Setkávání a sdílení zkušeností z praxe bylo vždy velmi inspirující.
V období koronaviru a uzavření základních škol se otázka formativního hodnocení stala velmi diskutovaným tématem. V této době docházelo k velkému rozvoji online výuky na jednotlivých školách. Vzájemně jsme sdíleli své zkušenosti, co se osvědčilo a co ne. Utvrdili jsme se v tom, jak je důležitá zpětná vazba a jak je žádoucí vědomě zařazovat reflexi do hodin. Shodli jsme se, že je nezbytné žákům stále definovat, jaký máme cíl a jak k němu dojdeme. Společně jsme rozšiřovali informace a jednotlivá kritéria formativního hodnocení mezi ostatní kolegy na svých domovských školách. Nadále budeme pracovat tak, aby se žáci stali vlastníky svého učení a přebírali za ně odpovědnost.

ZŠ, MŠ a ZUŠ Lomnice – Akademie ředitelů
Mgr. Jan Vaščák, ředitel
Bezesporu pozitivním a smysluplným počinem v rámci projektů MAP se zaměřením na vzdělání jsou pravidelná setkávání ředitelů různých typů škol a školských zařízení Tišnovska vedená zkušeným koučem a mentorem Ing. Vlastimilem Jarošem pod hlavičkou Akademie pro ředitele. Náplň a zaměření lze rozdělit do tří základních oblastí – leadership, strategický management a sdílení.
V rámci leadershipu jde o posílení celkové osobnosti ředitele, rozvoj jeho organizačních schopností a vlastností pro vedení kolektivu s využitím silných stránek. K základním předpokladům úspěchu patří získat důvěru pedagogického kolektivu a pozitivně jej motivovat.
Strategický management zahrnuje problematiku celkového provozu a rozvoje školy. Podmínkou je dokázat objektivně vyhodnotit současný stav a vytvořit vizi, kterou je možné naplňovat pouze s fungujícím týmem. Všichni zúčastnění ředitelé pozitivně hodnotili možnost aktuálně sdílet zkušenosti, poznatky a potřeby.

Petra Šnepfenbergová

Další článek:
Předchozí článek: