Pečovatelská služba v období mezi vlnami COVIDU-19

Pečovatelská služba v období mezi vlnami COVIDU-19

Pečovatelská služba je a bude tu stále pro seniory i ostatní ohrožené skupiny, aby pomohla se zajištěním jejich potřeb. Proto jsme v období nebezpečí nákazy vozili obědy a nakupovali všem, kteří se na nás obrátili, bez ohledu na jejich sociální potřebnost. Nyní se vrací poskytování služeb do původní podoby. To znamená, že pečovatelská služba je tu pro občany, kteří se z nějakého důvodu bez pomoci neobejdou a nemohou zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí. Služba není automaticky pro důchodce, který ještě zvládá péči o sebe a o domácnost nebo je schopen si úklid či obědy zajistit přes komerční službu. Splnění podmínky sociální potřebnosti nám ukládá krajský úřad. To proto, že vykonávat povolání pečovatelky může jen ten, kdo prošel kurzem a během roku absolvuje daný počet hodin vzdělávání se zaměřením na péči o klienty s různým handicapem. Dbáme na to, aby si pečovatelky zvyšovaly kvalifikaci a byly pro klienty přínosem. Zaměřujeme se převážně na péči o vlastní osobu. Podle zájmu klientů a s ohledem na kapacitu služby se snažíme vyhovět a pečujeme i v odpoledních hodinách nebo o víkendu. Cílovou skupinou již nejsou jen senioři. Naše služba se vždy opírá o spolupráci s rodinou. Nemůžeme být jediným poskytovatelem služby u osamělého ležícího klienta, s potřebou maximální pomoci a podpory. Jsme schopni dočasně (než je umístěn ve vhodném zařízení) pečovat o ležícího člověka na Penzionu. Jedná se o obyvatele, kteří zde žijí již déle a u nichž došlo k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Vybavili jsme sedm bytů polohovatelným lůžkem a pomůckami umožňujícími péči o částečně nebo úplně ležícího člověka. Dokážeme pečovat o lidi, kteří potřebují pomoc a podporu, ale obejdou se bez zdravotních úkonů. Pečovatelka nepracuje na  základě ordinace lékaře, ale podle sjednaných úkonů s klientem. Nenese odpovědnost za porušení klientova léčebného režimu. Zde je namístě spolupráce rodiny s lékařem, případně umístění člověka v zařízení se zdravotní péčí. S každým zájemcem o pečovatelskou službu zjišťujeme jeho individuální potřeby, schopnosti, ale i úkony, na které už sám nestačí. Sjednáme smlouvu s úkony a jejich četností, sestavíme individuální plán péče a revidujeme, zda průběh služby naplňuje klientovy cíle.

Na službu se můžete informovat osobně v CSS Tišnov, telefonicky nebo e-mailem. Věřím, že Vám mé informace pomohou lépe se v terénní sociální službě orientovat.

Alena Šikulová

Další článek:
Předchozí článek: