(Ne)tradiční Jamenská pouť

(Ne)tradiční Jamenská pouť

Dne 27. června proběhla již šestá pouť v Jamném. Ačkoliv termín zůstal zachován tak, aby respektoval svátek patronů unínské farnosti sv. Petra a Pavla, ke které je Jamné se svojí kapličkou přifařeno, s ohledem na nejistou situaci související s epidemií COVID-19 se letošní pouť nesla v  komornějším duchu. Nekonala se mše svatá a hosté se místo na návsi sešli na sportovišti u požární nádrže za vsí, resp. u tzv. „Jamenského rybníka“. Ani komtesa letos nepřijela s knížetem v kočáře, ale dorazila sama ze svého letního sídla, neboť kníže se musel věnovat jiným povinnostem.

Komtesa tedy sama v Jamenském ortelu rozhodla o potrestání obecního berana za nepřístojnosti, které se v Jamném za poslední rok udály. Následně byl připraven program pro děti, které si za účast při hrách odnesly sladké odměny. Počasí akci přálo a v den pouti nepršelo, avšak z důvodu  předchozího špatného počasí nebylo možné napustit požární nádrž, jelikož voda v přítoku byla zakalená po četných deštích. Problém nebylo možné řešit ani přidáním dezinfekce, „rybník“ však přece jen využit byl. Proběhla v něm válka s vodními balonky, při níž se mohli zchladit děti i dospělí. Zatímco děti mohly pokračovat v řádění na skákacím hradě, dospělí odvážlivci se utkali v Jamenském trojboji.

Občerstvení pro návštěvníky pouti bylo zajištěno a pro větší komfort zde byl nově umístěn stálý suchý záchod. Vodní plocha a okolní zeleň vytvářely pro akci příjemné prostředí i přes vysoké teploty, stín poskytoval i velký stan, pod nímž bylo umístěno posezení pro návštěvníky. Den zakončovala poutní zábava, na níž k tanci hrál DJ Honza. Celá akce se vydařila a s ohledem na množství kladných ohlasů, týkajících se změny místa, OV Jamné do budoucna zvažuje přesun Jamenské pouti do  prostoru sportoviště u požární nádrže.

Alena Kožíková

Další článek:
Předchozí článek: