Za pohozený odpad pokuta až 50 tisíc

Za pohozený odpad pokuta až 50 tisíc

poslední době se často v okolí popelnic objevují menší skládky. Převážně se jedná o velkoobjemový odpad, jako jsou skříně, koberce, části postelí atd. Nejsou výjimkou ani odložené velké elektrospotřebiče u kontejnerů, které jsou určené pouze pro drobné elektro a baterie. Chceme jen upozornit, že takovéto jednání je v rozporu se zákonem i městskou vyhláškou a pokuta za tento přestupek může činit až 50 000 Kč. Jako důkazní prostředek může posloužit třeba záznam z kamerového systému.

V našem městě je k dispozici sběrný dvůr, otevřený 6 dní v týdnu, kde je tento odpad patřičně roztříděn a odborně zpracován, a to pro občany města zdarma. Nic nebrání tomu, abyste svůj odpad směřovali právě tam, a ne na chodník k sousedům. Uložením odpadu na chodník ke kontejnerům porušujete zákony a vyhlášku (opravdu se jedná o vznik nelegální černé skládky). Toto jednání vás může nejen stát nemalé peníze, ale navíc vytváříte odpad, který musí být pracovníky města následně uklizen. Tyto činnosti jsou nejen časově, ale i finančně velmi náročné a odráží se v neposlední řadě i ve vztahu k ostatním službám pro město a jeho občany.

Ze zkušenosti ostatních měst víme, že propracovaný kamerový systém je schopen pachatele usvědčit a posloužit jako důkazní materiál při případném správním řízení. Pokuty pro firmy, které neoprávněně využívají odpadové hospodářství města, jsou pak řádově vyšší. Ze zákona musí být podnikatelé schopni doložit, jak nakládají s vlastním odpadem – komu platí za svoz a likvidaci odpadu. Proto apelujeme na slušnost v každém z vás, abyste se svým odpadem naložili dle zákona a nedávali tak důvod k ukládání finančních sankcí.

Ondřej Vrtěl, Odbor správy majetku a komunálních služeb

Další článek:
Předchozí článek: