Smuteční síň na novém hřbitově v Tišnově

Smuteční síň na novém hřbitově v Tišnově

Myšlenku vybudovat důstojné místo pro poslední rozloučení pozůstalých se svými blízkými inicioval Václav Šikula již v období svého působení na pozici tajemníka úřadu. „Bylo to v době, kdy jsem se musel rozloučit se svými rodiči. Mimo církevní obřad v kostele sv. Václava nebyl na Tišnovsku žádný prostor, kde by mohl člověk zajistit smuteční obřad a v tichosti, v úzkém rodinném kruhu se rozloučit,“ vzpomíná na rok 2011 Václav Šikula, současný místostarosta města.

O tři roky později, již jako kandidát do zastupitelstva města, prosadil do volebního programu strany ANO bod vybudování smuteční síně. Tento záměr našel podporu napříč zastupiteli a stal se součástí dlouhodobého investičního výhledu. Tehdejší zaměstnanci odboru investic pod vedením Šikuly navštívili řadu zařízení tohoto typu (Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Litomyšl, Šlapanice, Veverská Bítýška aj.), aby získali nutné informace a postřehy. Zadání architektonické studie bylo projednáno radou města v srpnu 2016, vítězná studie byla známa o rok později. Do výběru nejlepšího návrhu se významně zapojila architektka města Tišnova Ing. arch. Zdeňka Vydrová. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracoval Ing. arch. Pavel Jura, v jednotlivých krocích v letech 2017–2019. Vizualizace, pohledy a situační výkresy si můžete prohlédnout na www.promeny-tisnova.cz. Pro stavbu bylo potřeba zajistit kromě samotného projektu a povolení i financování, dotace poskytnuty nebyly.

Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově II.“ bylo zahájeno v červnu letošního roku. Za zhotovitele byla vybrána společnost Stavební firma MATYÁŠ s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 32 428 000 Kč s DPH. Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování novostavby smuteční síně na novém hřbitově v Tišnově. Součástí veřejné zakázky je rovněž vybudování skladu, oplocení, komunikací, zpevněných a manipulačních ploch, technické infrastruktury a provedení sadových úprav s výsadbou zeleně. Smuteční síň je navržena jako samostatně stojící přízemní nepodsklepená stavba s extenzivní zelenou střechou. Hlavní síň je navržena v tradičním dispozičním schématu podélné
osy mezi vstupem a katafalkem, v centrální části je otevřena do převýšeného prostoru sedlového vrchlíku. Krytý prostor, stejně jako hlavní síň, je orientován do smuteční zahrady, vymezené jen pro účastníky obřadu. Kapacita smuteční síně bude 80 osob (40 míst k sezení a 40 míst ke stání).

„Jakmile bude podepsána smlouva se zhotovitelem, lze práce zahájit. Předpokládám, že se nám to podaří již v září či říjnu letošního roku. Přestože je před námi ještě kus práce a otevření proběhne v roce 2022, jsem rád, že se nám tato investice daří postupně realizovat,“ dodává Václav Šikula na závěr.

Jana Hladká, Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

Další článek:
Předchozí článek: