Názory a polemiky

Názory a polemiky

Proměny Tišnova pomocí CITY CHATU

Jiří Blaha

Dne 23. 6. 2020 jsem se zájmem sledoval propagační novinku v komunikaci vedení Tišnova s občany. Překvapilo mě, že hlavní postavou není nikdo z rozsáhlého propagačního aparátu města, ale že za toto moderování bylo zaplaceno bývalému místostarostovi Kuřimi panu Holmanovi. To už nikdo z Tišnova nedokáže občanům srozumitelně vysvětlit možný rozvoj města? Velkou slabinou propagace byl ale velmi nekvalitní zvuk. Během propagace záměru podoby sídliště Za Penzionem došlo i k několika komickým situacím. Při odůvodnění správnosti strategického plánu s počtem obyvatel deseti tisíc v roce 2035 přišel moderátor s odvážnou teorií o chybějících ženách ve vhodných ročnících pro rození dětí! Následně mě i dost pobavila odpověď na dotaz: Kdo bude mít z tohoto nového sídliště bytových domů prospěch? Do odpovědi byl i zamotán prospěch pro pekaře rohlíků. Tazatelka určitě myslela na dopad pro život Tišnováků z pohledu značného nárůstu dopravy a vynucených doprovodných služeb občanům. Hlavně se záměrem prověření nárůstu obyvatel se tyto studie zpracovávají. V následných písemných odpovědích na nezodpovězené dotazy občanů během počítačové prezentace se občané pouze dozvěděli, že velmi umenšená a nerealistická čísla o počtu bydlících občanů, a tedy potřebných parkovacích místech, budou upřesněna v navazujících stupních stavebních řízení. Tato studie je určitě potřebná k zabránění chaotického zastavování lokality. Proč se v ní  uvádějí nepravdivé údaje, ale nedokážu pochopit. Také graf o vývoji obyvatel udává jiná čísla jak Kronika Tišnova za roky 2015 až 2018. Následné vysvětlování místostarosty Ing. Součka o klesajícím počtu obyvatel, tedy že se více obyvatel z Tišnova vystěhovává, jak přistěhovává, je dokladem o narůstající neatraktivnosti bydlení v Tišnově. Toto konstatování je nepěkným vysvědčením jeho šestiletého působení na radnici v pozici osoby odpovědné za územní plán a rozvoj města. Pod jeho vedením se Tišnov stává doménou bytových domů finančně výhodných pouze pro investory. Výstavba v sousedních obcích (Železné, Drásov) nabízejících pozemky pro menší rodinné domy, opravdu umožňuje dvojnásobný růst a ukazuje na směry rozvoje. Samozřejmě je to trošku složitější, ale rychlost zastavování lokality Záhomí v Železném je toho příkladem. Tišnov se ale nezbaví zátěže z dopravy z této lokality, jediná spojnice pro dopravu do Brna vede bohužel Tišnovem. Kdyby existovala nějaká spolupráce mezi obcemi ve směru od Železného, dala by se po opravě pro osobní dopravu využít silnice od Limovy do Drásova a tím dopravně ulehčit Tišnovu. Ale pro rezignaci na vedoucí úlohu ve svazku obcí DSO Tišnovsko je toto prakticky nemožné. CITY CHAT slibovával živou diskusi, podobné názory na rozvoj Tišnova ale  neumožňuje prezentovat.

Střelba mimo

Jiří Dospíšil, starosta

Nejprve věcně:
• Město nemá žádný rozsáhlý „propagační aparát“, jak se autor snaží čtenáři podsunout. A myslím, že si občané zaslouží, aby moderování takovéto prezentace bylo na profesionální úrovni. Soudě dle reakcí se to zdařilo.
• Nekvalita zvuku v úvodu prezentace způsobená technickou závadou byla ihned po upozornění odstraněna. Mne to mrzí a za tuto nedokonalost se omlouvám.
• Údajné komické situace ponechám bez komentáře, autora jsem nepochopil. Tvrzení o nepravdivých údajích ve studii není také nijak konkrétně doloženo, čili opět se k tomu nelze vyjádřit.
• To, že si pan Blaha „bere do úst“ místostarostu Karla Součka, je bohužel dalším důkazem jeho neomalenosti. Nejstarší a aktuálně nejdéle sloužící zastupitel si naopak zaslouží respekt a úctu. V této souvislosti bych chtěl tišnovským voličům poděkovat, že do zastupitelstva již popáté zvolili  seriózního a pracovitého patriota, a ne nějakého křiklouna. Díky jejich důvěře tak mohl Karel Souček v uplynulých šesti letech (kromě odpovědnosti za důležitou oblast investic, majetku města…) být také u transparentního procesu tvorby a zejména vydání nového územního plánu města po téměř 20 letech a dalších územních studií, které jasným způsobem definují rozvoj vybraných lokalit ve městě (Hony, pila apod.).
• Pokud jde o svazek obcí, „vedoucí úlohu“ si ti odrostlejší z nás vybavují ve spojení s KSČ. Chce snad autor naznačit, že předsednictví ve svazku je spojeno s mocí, díky které by Tišnov mohl okolním obcím lépe „vnucovat“ své záměry? A tedy bez této „vedoucí úlohy“ se s ostatními nemá šanci na rozumných projektech domluvit? Jak děsivé…
• Nadále budeme pokračovat v on-line prezentaci záměrů města a strategických dokumentů, mezi něž patří i územní studie. Je nezpochybnitelné, že tato nová forma komunikace má řadu výhod. Téměř 700 zhlédnutí (k 31. 7. 2020), množství dotazů a reakce občanů jsou jasným důkazem, že
je pro ně atraktivní a komfortní.

A co dodat na závěr?
Čtenář TN si již zvykl na konfrontační styl pana Blahy. Nemám nic proti občanům zajímajícím se o informace, rádi se o ně podělíme. Nevadí mi jiný názor. V jeho podání se však staly samozřejmostí spekulace a jízlivé poznámky. Nepochybné je jeho zaujetí pro věc a čas investovaný do sběru informací. Avšak filozofie „stokrát vystřelím a možná pětkrát trefím terč“ je mi bytostně cizí. Je otázkou, zda by nebylo lepší věnovat se spíše lukostřelbě. Tam se minutí terče dá tolerovat. V mezilidských vztazích již méně… Nicméně beru jako fakt, že i takoví obyvatelé jsou v našem městě a třeba i kandidují do zastupitelstva (pan Blaha konkrétně v r. 2018 na kandidátní listině Strany zelených). A je dobře, že TN i takovéto polemice dávají prostor. Občan si alespoň může udělat obrázek.

Další článek:
Předchozí článek: