Sedmdesát pět let jsou tři čtvrtiny století

Sedmdesát pět let jsou tři čtvrtiny století

Při procházení městem si obyvatelé Tišnova mohou všimnout v některých ulicích nově osazených kamenných desek. Jejich text je výmluvný.

Vzhledem k tomu, že v roce 2015 proběhly v Tišnově oslavy 70. výročí konce 2. světové války velmi důstojným způsobem s kladnou odezvou, uvažovalo se o podobném průběhu v roce letošním. Vedle obvyklého pietního aktu se plánovala celá řada akcí, od výstavy přes vystoupení spolku vojenské historie, vzpomínku na tišnovské odbojáře až po procházku městem se zaměřením na bombardování města v dubnu 1945 a odhalení plastiky.

Na zcela jiné linii se garant Rady města Tišnova pro kulturu Ing. Souček často zmiňoval o skutečnosti, že mnozí obyvatelé města nevědí nic o lidech, po kterých se jmenuje jejich ulice. Před lety sepsal PhDr. Karel Fic seznam tišnovských ulic s komentářem. Od té doby se s územním rozvojem situace změnila. Vysvětlující tabulky u názvů ulic získaly tím více své opodstatnění.

Souběh těchto dvou předpokladů vedl Komisi pro kulturu a cestovní ruch (KKCR) k návrhu, aby se s tabulkami na začátku ulic opravdu začalo, a sice formou pamětních desek právě u těch, které nesou jméno po umučených a popravených tišnovských odbojářích ze 2. světové války. Jsou to: Halouzkova, Hanákova, Parolkova, Ráboňova, Smíškova a Wagnerova. Nad řešením úkolu spojilo město síly s komisí a Podhoráckým muzeem. Vytvořený realizační tým postupoval podle časového plánu: historik PhDr. J. Zacpal z údajů k osudům odbojářů poskytl základ textu na desce, město pokrylo náklady z vyhrazené částky svého rozpočtu pro akce vztahující se k výročím. Rovněž byl vybrán zhotovitel díla a KKCR se zabývala
výběrem materiálu, délky textu apod., bylo vytipováno vhodné umístění pamětních desek. Pracovnice Odboru kanceláře starosty (zároveň tajemnice KKCR) se postarala o administraci akce včetně úmluv mezi majiteli objektů a městem. Tři z šesti budov patří městu. Dne 20. února pak následovalo místní šetření už s maketami desek (Ing. K. Souček, PhDr. I. Ochrymčuková, kameník P. Cvrkal, Ing. D. Švecová).

Počítalo se s tím, že nainstalované pamětní desky budou odhaleny během oslav výročí konce války. Na slavnost nedošlo s ohledem na bezpečnostní opatření při pandemii koronaviru. Další vhodné datum se předpokládá v rámci programu ke státnímu svátku 28. 10. Podrobnosti najdete v říjnovém čísle Tišnovských novin.

Sedmdesát pět let jsou už tři čtvrtiny století. Uvědomit si situaci té doby a vzdát hold osobnostem, které se dokázaly vzepřít nacismu a položit život
za svobodu své země, je cestou pro posílení vlastenectví i dnes. Sedmdesát pět let totiž není zase tak dlouho.

Irena Ochrymčuková

Další článek:
Předchozí článek: