Léto s uměním v ulicích Tišnova

Léto s uměním v ulicích Tišnova

Cílem nového výstavního programu GJJ Umění ve veřejném prostoru je reflektovat na různých místech v Tišnově významná díla současného vizuálního umění, která mohou oslovit mimo jiné publikum, pro něž nemusí být návštěva galerijních výstav prioritou. Setkáním s artefaktem přímo v ulicích města se kolemjdoucí divák, náhodný cestovatel či cíleně přijíždějící turista dostává do přímého kontaktu s tzv. živým uměním. Prvotním
počinem nového programu GJJ je umístění sochy Spojenců Veroniky Psotkové na zahradě GJJ a městské knihovny (16. 5. – 15. 11. 2020).

Projekt instalace sochy zadumaného starého anděla s názvem Nedělám si strachy od významného současného sochaře Martina Skalického je však prvním vykročením týmu GJJ mimo území galerie do ulic Tišnova. Instalace artefaktu proběhne v termínu 28. 6. – 15. 11. 2020. Jedná se o netradiční umělecké dílo z recyklovaného materiálu, které se tak stane součástí nového výstavního cyklu Galerie Josefa Jambora „Umění ve veřejném prostoru“, vycházející z programu Akčního plánu rozvoje kultury města Tišnova 2020–2022.

Dočasným umístěním uměleckých děl významných současných umělců do veřejného prostoru města usiluje galerie o ozvláštnění, oživení, okrášlení městských náměstí, ulic, parků a interiérů hojně navštěvovaných budov esteticky působivým aktem. Vytvořením tradice v tomto směru chce galerie přispívat k prohloubení jedinečnosti města Tišnova, jež se přijetím programu „Umění ve veřejném prostoru“ stává významným místem na mapě  kulturně vyspělých a turisticky atraktivních zážitkových míst v České republice.

Marta Sylvestrová, Radka Kaclerová

Další článek:
Předchozí článek: