100 let Gymnázia Tišnov, 10. díl: 2011–2020

100 let Gymnázia Tišnov, 10. díl: 2011–2020

Gymnázium v Kronice města Tišnova
V posledním období se v kronice psalo o školách mnohem podrobněji než v minulosti, takže tentokrát zveřejňujeme jen vybrané části zápisu:
2011 – Po dlouhých přípravách se poprvé konaly na středních školách státní maturity, které proběhly i na tišnovském gymnáziu.
2012 – Anna Hrbáčková ze septimy se stala absolutní vítězkou soutěže O cenu Josefa Škvoreckého.
2013 – Byla provedena sanace vlhkosti na vedlejší budově, nový povrch a oplocení dostalo hřiště. Karolína Rezková ze septimy, vítězka ankety o nejlepšího studenta školy, získala 2. místo v soutěži Nejlepší student ČR.
2014 – V rámci modernizace přírodovědných učeben a laboratoří byly stavebně upraveny prostory pro výuku fyziky, chemie a biologie a nakoupena nová měřicí a laboratorní technika. Průběh maturit přijeli zkontrolovat pracovníci České školní inspekce.
2015 – Po pěti letech opět proběhl Majáles, který se konal 15. 5. Student 3. ročníku Martin–Petr Tlustoš obsadil na celostátní přehlídce prací Středoškolské odborné činnosti 2. místo v kategorii historie.
2016 – Pěvecký sbor gymnázia Gloria Cantate, vedený sbormistryní Petrou Glosr Cvrkalovou, získal na celostátním kole soutěže Gymnasia cantant zlaté pásmo.
2017 – Studentka kvarty Monika Täuberová se stala vítězkou celostátní soutěže Dívka roku pro děvčata od 13 do 15 let. 2019 – Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo gymnázium v šestnácti třídách celkem 480 žáků, z toho 239 ve čtyřletém a 241 v osmiletém studiu.

Ředitelé
Až do konce školního roku 2017/18 byl ředitelem Mgr. Karel Švábenský. V následujícím výběrovém řízení zvítězila a novou ředitelkou školy se stala PhDr. Barbora Holubová. Pochází z Kuřimi, tišnovské gymnázium navštěvovala již jako studentka, po absolvování Filozofické fakulty brněnské  Masarykovy univerzity (dějepis, ruský jazyk a později i němčina) a prvním kantorském působení na zdejší ZŠ 28. října sem nastoupila v roce 1993 jako profesorka. Od roku 2014 zaujímala post druhého zástupce ředitele školy. O svých prioritách po nástupu do funkce ředitelky v říjnu 2018 řekla: „V popředí musí zůstat podpora výuky cizích jazyků, ICT dovedností, čtenářské a matematické gramotnosti. Větší pozornost by měla být věnována výuce přírodovědných oborů. …Chci podpořit vlastní iniciativu žáků a navázat na úspěchy dosažené v minulých letech v soutěžích a ve studentské odborné činnosti. Považuji za nezbytné hledat další kontakty s vysokými školami a vědeckými institucemi.“

Tři významní profesoři
Mgr. Jana Rohlínková – čeština, základy společenských věd, 2010–dosud
Pochází z obce Němčičky na Břeclavsku, osmiletku absolvovala ve Velkých Pavlovicích, gymnázium v Hustopečích. Poté studovala nástavbu na Obchodní akademii Emila Holuba (cestovní ruch) a nakonec obor čeština – občanská nauka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity Brno, kde promovala v roce 1999. Prvním pracovním místem byla základní škola v Šitbořicích, po mateřské dovolené pak ZŠ Lomnice a soukromé gymnázium Globe v Brně. V Tišnově vede k maturitě již svou druhou třídu, podílela se na řízení řady projektů mimoškolní činnosti studentů, v minulém období pracovala i ve zdejší Komisi pro komunikaci a média. Jejími koníčky jsou kultura a pěší turistika.

Mgr. Petr Matula, Ph.D. – čeština, dějepis, 2011–dosud
Rodák z malé vesnice poblíž severomoravského Příboru, kde také navštěvoval základní školu i gymnázium. Vystudoval brněnskou filozofickou fakultu (FF MU) v oboru český jazyk a literatura–historie, následovalo doktorské studium v oboru česká literatura, během kterého vyučoval na Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU či v rámci tamního Kabinetu češtiny pro cizince. V Tišnově kromě vlastní výuky organizuje přednášky a exkurze, spolupracuje se školním časopisem TiGy a po PhDr. Hanusovi převzal redakci školních ročenek a almanachu. Těší se ze třech dětí, věnuje se zahrádce a v rámci možností též hře na kytaru, sbírání bibliofilských tisků či sportu.

RNDr. Václav Kubát, Ph.D. – chemie, 2016–dosud
Narodil se v roce 1985 v Brně, kde chodil do základní školy na Blažkově ulici a poté na Gymnázium J. F. Mendela. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity (PřFMU) vystudoval obor anorganická chemie a učitelství chemie pro střední školy, tamtéž pokračoval v dalším odborném studiu; doktorské tituly získal v létech 2015 a 2017. Během doktorského studia učil na několika brněnských školách (dvě gymnázia a Vyšší odborná škola restaurátorská), nyní kromě zdejšího gymnázia působí ještě externě na Ústavu chemie PřFMU. Podílí se na organizaci Chemických olympiád, a to i jako člen předsednictva ústřední komise či autor úloh, pečuje o školní chemickou laboratoř.

Absolvent hodný pozornosti
Ing. Bc. Beáta Adamcová (*1993)
– maturita 2012, třídní profesor Mgr. Miloš Buček
Současná reprezentantka ČR v basketbalu se narodila v Novém Městě na Moravě, se svým sportem začínala v Tišnově pod vedením paní Knoflíčkové a své maminky. Po přechodu do Brna hrála řadu let v barvách SK Královo Pole (dříve tento klub působil pod názvem BK Valosun), odkud přestoupila do rovněž prvoligových Žabin. Reprezentační dres oblékala už v juniorském věku, zúčastnila se pěti mládežnických evropských šampionátů (1× do 16 let, 2× do 18 let, 2× do 20 let), startovala na dvou univerziádách. V roce 2014 se poprvé dostala i do ženské reprezentace, vloni se v jejích barvách zúčastnila mistrovství Evropy v Lotyšsku. Po maturitě absolvovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, vedle basketbalu je nyní částečně zaměstnána v jedné soukromé firmě.

Za spolupráci při přípravě cyklu děkuji PhDr. Vojtěchu Hanusovi.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: