Koordinátor městské mobility

Koordinátor městské mobility

Co se skrývá za nově vzniklou pozicí na tišnovské radnici s takto krkolomným názvem? Začít s vysvětlováním bych mohl z různých úhlů pohledu, ale já (pokud laskavý čtenář dovolí) začnu od píky, a to rozborem dvou cizích slov, která se v názvu oné pozice vyskytují. A tím zároveň naznačím poslání koordinátora městské mobility (KMM).

Šéf městské telefonní ústředny?
Slovo „koordinovat“ se dá popsat jako uvádět cílevědomě do souladu nebo součinnosti. A právě slova soulad či součinnost jsou pro tuto pozici velmi důležitá a charakteristická! KMM by měl spojovat něco, co se zdá na první pohled neslučitelné, ale při troše tolerance ze všech stran se to uvést v soulad dá (viz níže). Pod druhým cizím slovem „mobilita“ se toho dá představit mnoho. Někoho by mohlo napadnout, že KMM má pod palcem třeba provoz všech mobilních telefonů na radnici. Tak to opravdu ne. Osobně bych pro vysvětlení slova „mobilita“ v názvu pozice KMM spíše použil slovo „přemístitelnost“, ale může být také chápáno jako „dostupnost“ nebo „dosažitelnost“. Podtrženo, sečteno: KMM by měl uvádět v soulad všechny způsoby přemísťování všech a všeho v Tišnově a okolí tak, aby byla většina „uživatelů“ veřejného prostoru spokojena a měla zajištěnou možnost rovnocenné volby pro všechny typy mobility.

Ale co by měl KMM dělat konkrétně?
Při objasňování pozice a vůbec ospravedlnění existence KMM se mi osvědčilo přirovnání k práci (v případě Tišnova) městské architektky: ta nenavrhuje všechny jednotlivé budovy, které se ve městě zrovna plánují, ale spíše dohlíží na celkovou vizuální podobu města, dává městu v tomto směru vizi do budoucnosti, a hlavně bývá prostředníkem v často protichůdných pohledech a zájmech představitelů města, občanů a stavitelů. Je jakýmsi nárazníkem, který by měl tlumit extrémy vycházející často od všech zúčastněných stran a snažit se najít shodu, která je pro všechny přijatelná a zároveň zapadá do její představy vzhledu a rozvoje města.
A podobně je to s náplní KMM: tou není projektovat jednotlivé ulice či prostranství ve městě, ale měl by hledět na dopravní infrastrukturu ve městě
jako celek a pohledem všech, kdo se po městě pohybují: chodců, cyklistů, koloběžkářů, zdravotně znevýhodněných osob, rodičů s kočárky, cestujících ve veřejné dopravě, automobilistů atd. Měl by se zapojovat do plánů tvorby a změny infrastruktury města i do všech projektů, které mají na dopravu vliv. V ideálním případě by měl mít právo vyžadovat změny plánů tehdy, pokud by v nich byly potřeby některé z výše zmíněných skupin opomíjeny nebo naopak neúměrně upřednostňovány. Měl by iniciovat a dohlížet na tvorbu kvalitního strategického plánu řešícího mobilitu tak, aby město v budoucnosti bylo bez velké dopravní zátěže, čisté, bezpečné a rovnocenně dostupné pro všechny. Měl by se aktivně zasazovat o zapojení obyvatel do  plánování rozvoje města, především pak aktivních občanů, kteří pomohou měnit město k lepšímu. Měl by koordinovat a realizovat „měkké“ projekty, jako jsou projektové dny týkající se udržitelné mobility na školách, semináře s příslušnou tematikou pro občany a představitele města atd. Dobrou představu o agendě KMM může poskytnout např. web www.akademiemobility.cz.

Á, další cyklofanatik, který nám chce sebrat auta?!
Pokud by měl někdo obavu a položil si v souvislosti s pozicí KMM tuto otázku, pak odpověď na ni je velmi jednoduchá: ne a ne. Opravdu nejsem a ani nechci být cyklofanatik, který přes lásku ke kolu nevidí zbytek velmi komplexního problému (navíc své kolo zase tolik nemiluji), a určitě nechci občanům Tišnova vzít možnost využít auto k osobní přepravě. Na druhou stranu nelze zavírat oči před negativními dopady rozvoje osobní automobilové dopravy na kvalitu života ve městě a také před faktem, že každé město má nějaké prostorové limity, nad které již nelze počet automobilů bezbolestně zvyšovat. Posláním KMM tedy určitě není zakazovat auta, ale vytvářet takové podmínky pro ostatní druhy mobility, aby auto bylo přirozeně až tou poslední volbou při cestě z bodu A do bodu B. A jak již bylo řečeno v úvodu, KMM má různé možnosti přemísťování uvádět cílevědomě do souladu, a ne je stavět proti sobě.
Velkou předností Tišnova je to, že již díky své velikosti a počtu obyvatel je tzv. „městem krátkých vzdáleností“. Tedy takové město, kde úřady, lékaři, obchody, kultura, sport či škola jsou v docházkové vzdálenosti od domova. Je pravda, že třeba proti rozvoji cyklistiky a „pracovního“ využití kola stojí ne zrovna ideální výškový profil. Avšak do karet nám v tomto případě hraje technologický pokrok ve výdrži baterií, díky kterému se vyrojilo mnoho elektrokol či elektrokoloběžek schopných pohodlně a bez velké námahy dopravit kohokoliv od nádraží až třeba na Královu 1675 (asi nejvýše položený
obydlený bod Tišnova). Proto rozvoj infrastruktury třeba pro tento typ mobility bude také jednou z oblastí, kterým by se měl KMM věnovat.

Tak a čím začneme?
Každou novou funkci je třeba nějakým způsobem představit a dát o ní vědět co nejvíce lidem. Proto pro vás ve spolupráci s kanceláří starosty připravuji první dvě akce: Tišnovskou cyklovýzvu a Evropský týden mobility. Tišnovská cyklovýzva je letní soutěž pro malé i velké cyklisty, nachystáno je osm okruhů různých obtížností, lov kódů a slosování o zajímavé ceny. Bude probíhat od 1. 7. do 15. 9. a více informací naleznete na webu cyklovyzva.tisnov.cz. Evropský týden mobility je v Tišnově stejně jako v celé Evropě plánován na 16.–22. září. Bude plný zajímavých akcí, přednášek či soutěží spojených s mobilitou.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky, náměty, stížnosti, nabídky spolupráce, pak pište na nově zřízenou mailovou adresu mobilita@tisnov.cz.

Ondřej Kroutil

Další článek:
Předchozí článek: