Komise pro komunikaci a média

Komise pro komunikaci a média

Ještě jednou a naposledy o komisích a výborech města

Před měsícem jsme slíbili, že definitivní závěr seriálu, v němž jsme představovali komise a výbory města, učiníme rozhovorem s předsedou Komise pro komunikaci a média (KKM) Michalem Kadlecem. Slib plníme a je to tedy opravdová tečka za celým cyklem.

V roce 2018 jste přijal nabídku převzít vedení KKM. Co Vás na práci v této oblasti lákalo? 
Život je jednou velkou výzvou a jsou nabídky, které se neodmítají. Musím přiznat, že v minulosti jsem o činnosti KKM věděl, ale nikdy jsem v ní nezasedal. Před přijetím nabídky jsem tedy rozmýšlel, budu-li pro komisi přínosem a čím ji z hlediska zkušeností mohu obohatit. Rozhodně jsem nechtěl být pasivním předsedou. Po detailnějším seznámení s náplní práce jsem si dal dohromady něco jako vizi, kam bych chtěl činnost KKM za dobu svého předsednictví posunout. Jsem rád, že mou vizi sdílejí i další členové a daří se ji postupně naplňovat.

Členy komisí jmenuje městská rada, takže  kolegy jste si nemohl sám vybrat. Jak se Vám jeví kolektiv, s nímž spolupracujete a jemuž „velíte“?
Členy jmenuje rada na základě nominací z politických stran a uskupení, které se účastnily komunálních voleb. Tím vzniká potřebná pestrost pohledů na danou problematiku. Kdybychom byli všichni bezvýhradně zajedno, nemuseli bychom mít komisi. Z rozumné, vzájemně se respektující a inspirující diskuse mohou vzejít zajímavé nápady či podněty. Plodný střet je vždy lepší než paralelní výkřiky do tmy. I když jsou členové „z řad veřejnosti“, důležitá je i jistá míra odbornosti a zkušeností.

V minulosti KKM de facto suplovala současně roli redakce i redakční rady Tišnovských novin (TN). Tato pozice se s Vaším příchodem změnila. Můžete přiblížit dnešní proces vzniku TN a úlohu komise v něm?
Před příchodem do komise jsem si mj. nastudoval zápisy z jednání až dva roky zpětně, což mi pomohlo v definici cílů, které bych chtěl naplnit. Jedním z nich bylo i oddělení práce redakce a činnosti komise. Redakce je úzký kolektiv, který fyzicky tvoří náplň každého čísla. KKM s redakcí úzce  spolupracuje a plní funkci redakční rady, jež má právo v případě potřeby zasáhnout do podoby TN a schvaluje jeho finální verzi. Myslím, že oddělení kompetencí zprofesionalizovalo tvorbu a posunulo TN o kus dopředu. Jsem přesvědčen, že proměny si v minulém roce všimli všichni pozorní čtenáři. Samozřejmě se to neobešlo bez problémů a jsem rád, že Pavel Hanák coby vedoucí TN si vzal tuto mravenčí práci na starost a provedl novou podobu nezbytnými porodními bolestmi.

Přestože komise stále věnuje hodně času novinám, už její název napovídá, že se musí zabývat i jinými mediálními platformami. Mezi ně patří i Tišnovská televize (TTV). Jak vstupujete do její činnosti?
Touto otázkou mi nahráváte na další cíl, s nímž jsem do komise přišel. Dříve tvořila náplň komise ze čtyř pětin jen práce na obsahu a podobě TN. Přičemž jak správně zmiňujete, komise by měla mít na starosti i ostatní formy komunikace. Vyčlenění a definice práce redakce TN, konsolidace či jasná struktura a podoba TN měly vést i k tomu, aby měla KKM na jednáních prostor řešit i další záležitosti. V současné době se tedy začínáme výrazněji zabývat i televizí, její dramaturgií, obsahovou náplní, schématem vysílání a dalšími činnostmi v závislosti na technických možnostech
TTV. Nyní jsme ve stádiu detailního mapování stávajícího stavu.

Město, kulturní středisko, ale také knihovna, kino, galerie či informační centrum léta provozovaly řadu forem webové prezentace včetně vlastních facebooků. Byly tvořeny nezávisle na sobě a nastal tedy čas pro jejich součinnost a propojení. Jak to aktuálně vypadá na tomto poli?
Sociální média patří mezi komunikační platformy se stále větším akcentem a narůstajícím vlivem. I zde je zapotřebí jednotné struktury, která by se ve výsledku měla odrazit v jednodušší administraci a aktualizacích a pro veřejnost ve větší přehlednosti. KKM má v plánu se tímto taktéž zabývat a věřím, že na to brzy dojde řada.

Poslední léta obecně fandí trendu, aby města a obce měly svůj charakteristický a jednotný vizuál. Pracujete i na tomto tématu tzv. corporate identity?
Jednotný vizuál, jakási „identifikace“ města, je podstatnou složkou komunikace, i když zde je spíše cíleno na obraz města směrem ven, nikoliv primárně ke spoluobčanům. Jedná se o jednu z důležitých složek marketingu, která má následné úzké propojení i na cestovní ruch. I na tomto začali jednotliví členové komise pracovat. Jedná se ovšem o specifickou, více odbornou činnost, kde bude nutná spolupráce s grafiky či dalšími specialisty v oboru. Jednotný vizuální styl musí navíc respektovat mnoho vlivů, např. historická fakta a reálie. Změnit nějakou rubriku v TN, zařadit nový pořad a udělat jinak reportáž v TTV či upravit podobu komunikace na sociálních sítích lze poměrně rychle a jednoduše. Zde ovšem musí být postupováno s vysokou mírou rozvahy. Firemní logo stabilní a spolehlivé společnosti se také nemění co chvíli.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: