Důležité informace

Důležité informace

Podvodné zápisy do katalogů firem
Upozorňujeme především začínající podnikatelské subjekty, že byly v poslední době zachyceny různě po České republice dva nové typy „nabídek“ tzv. katalogových společností na zápis do jimi vedených seznamů. Tyto typy nabídek se vyznačují větší agresivitou – v prvním případě nabídka vyvolává dojem jakéhosi „Potvrzení“ o již uskutečněném zápisu, což je zvýrazněno i použitím datumového razítka a kulatého razítka v závěru. Druhý dokument je přímou výzvou k úhradě poplatku za zápis.

Ošetřovné pro OSVČ – Výzva III .
Dotační program MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ bude pokračovat Výzvou III, na jejímž základě bude možné žádat o ošetřovné za měsíc květen 2020, a to od pátku 12. června 2020, kdy má být na webu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky zpřístupněn příslušný dotační formulář: www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/.

Připraveno ve spolupráci s Odborem dopravy a živnostenský úřad MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: