Brusná, Řepka a Veselí

Brusná, Řepka a Veselí

Tři osady situované pod západním hřebenem Lomnického oválu od Veselského chlumu po Jahodnou tvořily v minulosti střídavě obec samostatnou nebo byly místními částmi městyse Lomnice. Posledním obdobím samosprávnosti byly roky 1990–1996, kdy obecní úřad sídlil v Brusné, odkud spravoval i Veselí a Řepku. V roce 1996 se celá obec přičlenila znovu k Lomnici (jako před rokem 1990), a v současnosti tak tvoří její tři místní části.

Brusná
Brusná je nejen největší ze tří místních částí, ale je střediskem bohatého kulturního života daleko předčící okolní obce. První písemná zmínka o vsi je už z roku 1390. Nachází se asi 1,5 km na jihozápad od Lomnice a v současné době zde žije 76 obyvatel. Katastrální území tvoří 393 ha a většinu osady obklopují rozsáhlé farmářsky využívané pastviny. Přestože je malou vesnicí, nachází se zde jedna kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a dvě menší kapličky, v případě druhé spíše boží muka, zasvěcené Panně Marii. Každoročně jsou tak zde slouženy dvě poutní mše svaté. Zvláštností obou kaplí Panny Marie jsou důvody jejich založení. Tzv. Zvěřinova kaple se nachází u pramene, který býval považován za léčivý. Druhou novou mariánskou „boží muku“ zase nechal před 5 lety vztyčit Řád křesťanského rytířství Blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela (Ordo militiae christianae) na odlehlé pastvině nad obcí.
Kromě poutí vyznačujících se srdečnou sousedskou pohostinností vyniká Brusná v pořádání již tradičního hudebního Brusňáčkofestu v polovině letních prázdnin a pivní slavnosti Tuplákofest v měsíci září, kdy si na své přijdou všichni milovníci dobré rockové muziky a zlatavého moku. Nezapomíná se ani na nejmenší obyvatele, pro které jsou pořádány nejrůznější akce jako Dětský den a Drakiáda. Akce jsou hojně navštěvovány nejenom obyvateli Brusné a Lomnice, ale i z celého širokého okolí.

Řepka
První písemná zmínka o vsi je z roku 1531. Nachází se asi 2 km jižně od Lomnice a v současné době zde žije 61 obyvatel. Katastrální území s rozlohou 124 ha obklopují listnaté lesní porosty panoramatických kopců Jahodná, Lysá a Luzichová s výskytem medvědího česneku a dalších chráněných rostlin. Protéká zde potůček Brusná, který napájí soukromý rybník Rákosník. Nově opravená kaple je zasvěcena Panně Marii Pomocnici, a v posledním desítiletí zde byla nově založena tradice květnové farní pouti. Pro nejmenší bylo vybudováno dětské hřiště a tradicí je i mikulášská nadílka. Výstavba chodníků zvýšila bezpečnost občanů a právě probíhají další úpravy místní komunikace v obci.

Veselí
Osada Veselí, kde v současnosti žije 44 občanů, se nachází asi 2 km západně od Lomnice a má rozlohu 173 ha. První písemná zmínka o vsi je z roku 1367, kdy ležela na křižovatce starých obchodních cest. Veselí korunuje Veselský chlum (587 m n. m.), který je zároveň ekologicky a krajinářsky významným bodem a chráněným územím (přírodní památka), stejně jakou sousední pastvina Veselská lada. Z obou míst se navíc otevírá jedinečný panoramatický výhled západním a jihozápadním směrem do krajiny přírodního parku Svratecké hornatiny a na Bítešskou Vysočinu. Ve vesnici stojí kaple Panny Marie Karmelské, tradiční pouť se pořádá druhou neděli v červenci. Na Velký pátek se již více jak deset roků koná křížová cesta, vycházející z kostela Navštívení Panny Marie v Lomnici a končící ve Veselí. Přes Veselí vedou dvě turistické trasy, a to Borač–Lomnice a Štěpánovice–Ochoz u Tišnova. Místní obyvatelé využívají prostor místního „Výletiště“ k pořádání společenských akcí, oslav, zábav atd.

Všechny tři osady skýtají jedinečně malebné prostředí pro vycházky do přírody Lomnicka a zvou hosty k návštěvě na poutní i další kulturní akce kdykoliv během roku.

Marie Brázdová

Další článek:
Předchozí článek: