O informacích

O informacích

Milé čtenářky a milí čtenáři, pro většinu z vás jsem novou tváří a poslední tři měsíce dokonce tváří pod rouškou. Od března letošního roku jsem novým zaměstnancem města Tišnova – zastávám pozici vedoucí Odboru kanceláře starosty a vnějších vztahů. Většinu profesního života jsem strávila v soukromé sféře, počítala jsem tedy s tím, že začátky ve sféře státní se neobejdou bez úskalí. Než jsem stačila do kanceláře nastoupit, koronavirová pandemie dorazila do naší republiky a změnila takřka vše, co jsem si s nástupem do nového zaměstnání plánovala. Změnil se život každého z nás. Ze dne na den jsme si obličeje zakryli rouškami a nevěděli, co bude následovat. Informace se na nás dodnes valí ze všech možných směrů a médií. Je stále obtížnější se v záplavě zaručených rad a doporučení neztratit a nerezignovat na zdravý selský rozum. Přiznám se, že jsem po třech dnech od  propuknutí nákazy musela televizi vypnout. Najednou byla přemíra informací z mnoha zdrojů matoucí a nijak mi život neulehčovala. Měla jsem možnost sledovat všechna dostupná média, ovládat chytrý telefon, propojit se on-line s celým světem a na druhou stranu mi byl odepřen zásadní prostředek vzájemné komunikace, a to osobní kontakt. S rodiči, se sestrou, se sousedy, s kolegy v práci. Téměř všichni máme možnost efektivně komunikovat prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, videochatů, sociálních sítí, ale to určitě nestačí.

Zkušenosti z tohoto období chci přenést i do své nové práce. Informace, údaje, zprávy, data. Kdy slouží a kdy jsou k ničemu? Mezi hlavní povinnosti a úkoly vedoucí kanceláře starosty patří zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a k hromadným sdělovacím prostředkům a dále také zajištění komunikace a prezentace města navenek. Jde tedy o práci tiskové mluvčí. Aby vám informace opravdu sloužily, vynasnažím se, aby byly pravdivé, srozumitelné, včasné, relevantní, zajímavé, podnětné a inspirující. Jedině tak si můžete vytvořit vlastní úsudek o tom, co všechno se v Tišnově a okolí děje a zda město a úřad fungují k vaší spokojenosti. Při řešení vašich podnětů, stížností a přání upřednostním, v rámci možností, osobní kontakt. V mnoha případech jedna společná schůzka vydá za desítky vyměněných e-mailů. Souhlasíte?

Jsem empatický člověk, který má rád komunikaci s lidmi, zajímám se o dění kolem, nejsou mi věci „jedno“. Rozhodla jsem se pro změnu ve svém profesním životě a věřím, že jdu správným směrem. V době, kdy čtete toto dvojčíslo Tišnovských novin, máme (pevně v to doufám) nejtěžší týdny za sebou. Osobně hodnotím to, co nás v posledních měsících potkalo, jako dobrou zkušenost. Zaplatíme za ni ovšem vysokou cenu, nejenom v přepočtu na peníze.

Milí čtenáři, co přinesla tato zkušenost s nouzovým stavem vám? A co vám naopak vzala? Budete-li se chtít podělit o názory a myšlenky, napište do redakce. Rádi z vašich příspěvků uveřejníme ty, které mohou být pro ostatní inspirující.

Pohodové čtení Tišnovských novin vám přeje

Jana Hladká

Další článek:
Předchozí článek: