Lomnice

Lomnice

Městys Lomnice se nachází 7 km severně od Tišnova v nadmořské výšce 368 m n. m. Lomnice se rozkládá na rozhraní Boskovické brázdy a Hornosvratecké vrchoviny, na mírné vyvýšenině v údolí potoka Besénku. Od roku 1995 má Lomnice další tři místní části Brusná, Řepka a Veselí. Aktuální počet obyvatel k 1. 1. 2020 je 1 460 obyvatel a celková katastrální výměra Lomnice tvoří 762 ha, Brusná 393 ha, Řepka 124 ha a Veselí 174 ha.

Z historie i současnosti
První ověřená zmínka o obci se datuje do roku 1281 v souvislosti se Vznatou z Lomnice a jeho synem Tasem, představiteli šlechtického rodu „pánů z Lomnice“, který patřil mezi nejvlivnější rody Moravy. První zmínka o městečku pochází z roku 1504. Po nabytí panství uherským rodem Serenyiů v roce 1662 začala pro Lomnici éra zcela mimořádného rozkvětu. Městečko získává unikátní koncepci s rozlehlým náměstím s hlavní dominantou, raně barokním chrámem Navštívení Panny Marie. Kromě zámku zde stojí budovy barokní radnice, panského hostince, fary, pivovaru a morový sloup. Ojedinělá je zámecká oranžerie spojená s původní hrnčírnou. Silnou atmosféru místa dotváří židovská čtvrť s náměstím, bývalým rabinátem, synagogou a tajuplným židovským hřbitovem. Městskou památkovou zónu tvoří 15 kulturních památek, mezi nimi i česká rarita – zřejmě jediná socha krále piva Gambrina v ČR.

Okolí městyse se vyznačuje zachovalou harmonickou krajinou tvořenou mozaikou lesů, luk, pastvin, polí a sadů. Přírodně cenné lokality jsou chráněny jako přírodní památky Veselský chlum, Veselská lada, Klášterce, Luzichová a Zámecký les. Nejvyšším místem je Veselský chlum (587 m n. m.). Lomnice je křižovatkou několika turistických, naučných a cyklistických tras. Nejznámější je naučná stezka neznámého českého genia Járy Cimrmana, která vede po žluté turistické značce z lomnického náměstí směrem k Synalovu a končí u myslivny pod vrcholem Sýkoř (702 m n. m.). Další naučnou stezkou Lomnice je naučná stezka Obora Lomnice údolím Besénku.

Městys Lomnice je zřizovatelem ZŠ, ZUŠ a MŠ s kapacitou pro 350 žáků. V současnosti je využito 222 míst ZŠ
a plně využito 70 míst MŠ, 60 míst ZUŠ, škola disponuje tělocvičnou a bazénem a využívá multifunkční hřiště. JMK  je zřizovatelem střední odborné školy Fortika zaměřené na hotelnictví a turismus.

Občanům Lomnice poskytuje poměrně širokou škálu občanské vybavenosti: ordinace všeobecných lékařek, zubní
ordinace, lékárna, cukrárna s dětským koutkem (turistické informační centrum Lomnice), květinářství, kadeřnictví, pošta, pivovar a několik restaurací a penzionů. Prostory synagogy, sokolovny, knihovny a orlovny jsou využívány k pořádání rozmanitých kulturních akcí – výstavy, plesy, koncerty apod. Pro sportovní vyžití je možno využívat multifunkční hřiště u ZŠ a travnaté hřiště v Oboře. Aktivními spolky jsou především SDH Lomnice, Orel jednota Lomnice, OSLO, TJ Sokol a další.

Připravujeme a plánujeme
Do budoucnosti se městys hodlá zaměřit na zajištění zdroje pitné vody v místní části Veselí, revitalizaci vodní nádrže u bývalého zemědělského družstva, přestavbu bývalého internátu na bytový dům, dokončení oprav povrchů místních komunikací, přípravu celkové rekonstrukce nám. Palackého. Radostí je pořádání společenských a kulturních akcí pro obohacení společenského života při aktivním zapojení organizací a spolků a v součinnosti s osadními výbory všech místních částí.

Na Vaši návštěvu u nás se těší starostka Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Marie Brázdová, starostka městyse

Další článek:
Předchozí článek: