Únorové kalendárium Tišnovska

Únorové kalendárium Tišnovska

5. ÚNORA – PŘED 15 LETY
V sobotu 5. února 2005 se v sále místní sokolovny konal první reprezentační ples města Tišnova. Hrála na něm skupina Nova Band, která se střídala s Dechovou hudbou města Tišnova, celý večer bavil přítomné Jarda Hypochondr. S ukázkami standardních i latinskoamerických tanců se představil Taneční klub Orel Telnice, půlnoc ve stylu orientu obstaralo Duo In Flamenus. Vstupné činilo 100 Kč. Plesu se mimo jiné zúčastnil tehdejší ministr vnitra František Bublan.

8. ÚNORA – PŘED 25 LETY
Ve středu 8. února 1995 zemřel dlouholetý tišnovský historik, vlastivědný pracovník a kronikář Jan Hájek.  Narodil se 26. listopadu 1915, po absolvování měšťanské školy se vyučil mechanikem a pracoval jako dělník a  stavební strojník při budování železnice. Ze zdravotních důvodů musel tuto práci opustit, což mu umožnilo věnovat mnohem více času své oblíbené regionální historii, kterou se pak zabýval i profesně jako okresní archivář. Po zrušení okresu se stal zaměstnancem Podhoráckého muzea. Vystupoval na řadě přednášek a besed, často psal odborné texty do různých novin a časopisů. Ty nejlepší jsou shrnuty v publikacích Čtení o starém Tišnově a Ze starého Tišnova.

13. ÚNORA – PŘED 80 LETY
V úterý 13. února 1940 zemřel hudební skladatel a sbormistr Antonín Kheil. Narodil se 22. dubna 1860 ve Žďáře v rodině ševce, který ale opustil řemeslo a stal se kapelníkem městské hudby. Antonín studoval na učitelském ústavu v Brně, kde byl žákem Leoše Janáčka, jako učitel působil postupně v Lískovci, ve Věchnově a nakonec v  Doubravníku, kde byl i starostou nově založeného Sokola; po odchodu na odpočinek se usadil v Tišnově. Vynikal jako výborný houslista a varhaník, vedl několik pěveckých sborů (ten ženský z Tišnova vystupoval i v Československém rozhlase), pro něž především harmonizoval národní písně. Sám složil např. Preludium pro harmonium nebo varhany, Tři písně pro housle a klavír i další skladby. Zpracoval a vydal několik zpěvníků.

14. ÚNORA – PŘED 40 LETY
Ve čtvrtek 14. února 1980 byla na sídlišti pod Klucaninou otevřena nová prodejna masa. Objekt v hodnotě více než 800 tisíc Kčs byl postaven během cca jednoho a půl roku za vydatné pomoci občanů, kteří zde v rámci tzv. Akce Z odpracovali téměř devět tisíc brigádnických hodin. Tišnov tak podle dobového tisku získal nově 75 m2 moderní prodejní plochy.

15. ÚNORA – PŘED 45 LETY
V sobotu 15. února 1975 byl na sportovním plese v tišnovské sokolovně poprvé vyhlášen vítěz ankety o nejlepšího sportovce tělovýchovné jednoty Baník Tišnov za uplynulý rok. Stal se jím basketbalista Vlastimil Havlík, který první pololetí roku 1974 ještě před svým přestupem do brněnské Zbrojovky naposledy odehrál v barvách mateřského klubu. Později se stal jedním z nejlepších basketbalistů v republice, zúčastnil se olympiády v Moskvě, dvou světových šampionátů a několika mistrovství Evropy, z nichž vlastní i stříbrnou (1985) a bronzovou (1981) medaili.

15. ÚNORA – PŘED 35 LETY
V pátek 15. února 1985 byla po smrti abatyše předklášterského konventu Cecilie Markové zvolena její nástupkyní Annuntiata Bielková. Abatyšská benedikce jí byla udělena v utajení v chrámu saského kláštera ve východoněmeckém Marienthalu. Matka Annuntiata se narodila 7. března 1910 v Horní Lužici a již ve 14 letech odešla za vzděláním a řeholní službou do Předklášteří. Po absolvování gymnázia a dalších studií postupně ovládala šest jazyků a získala i aprobaci k učitelské profesi na veřejných školách. Roucho cisterciáckého řádu oblékla v roce 1933, po roce 1950 působila jako vychovatelka v rodině tišnovského lékárníka Františka Svobody, do kláštera se směla vrátit až při uvolnění situace po „pražském jaru“ 1968. Zemřela 6. března 2003.

23. ÚNORA – PŘED 75 LETY
V pátek 23. února 1945 byla v ranních hodinách gestapem zatčena Božena Škrabálková, která v rámci svého zaměstnání na pracovním úřadě v Tišnově vyhotovovala falešné pracovní knížky pro partyzány a další odbojáře, jimž poskytovala i různé informace o chystaných akcích okupačních úřadů. Byla odvezena nejprve do brněnské věznice na Cejlu a odtud do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byla 10. dubna popravena. Téhož únorového dne byla přepadena základna Třetí československé úderné roty u Skaličky a do rukou nacistů padla velká většina partyzánů včetně jejich velitele Milana Genserka.

25. ÚNORA – PŘED 495 LETY
V sobotu 25. února 1525 (podle juliánského kalendáře) zprostil Jan Bohatý z Pernštejna Tišnovské povinnosti odvádět peníze stržené za prodej vína na hrad Pernštejn. Zřejmě již od husitských časů museli Tišnovští ročně vyšenkovat zhruba 68 hektolitrů panského vína a stržené peníze odvést na hrad Pernštejn. Tato povinnost byla na základě proseb městečka nejprve počátkem 16. století nahrazena stálým ročním platem 20 zlatých
a nakonec zcela zrušena.

26. ÚNORA – PŘED 75 LETY
V pondělí 26. února 1945 se měla v šerkovické hájence uskutečnit schůzka velitelů dvou regionálních skupin partyzánského protinacistického odboje. Byla však vyzrazena a došlo k přestřelce, při níž padl velitel oddílu Jermak Nikolaj Ivanovič Dmitrijev. Mezi zajatými byli nejen dva sovětští partyzáni Leonid Železňak a Michail Ždanov, ale také členové rodiny hajného Hejmaly. Zatímco dcera Věra byla později propuštěna, hajný Vladimír a  jeho žena Marie byli 10. dubna 1945 v Mauthausenu popraveni.

26. ÚNORA – PŘED 20 LETY
V sobotu 26. února 2000 sehráli studenti tišnovského gymnázia v Ústí nad Labem finále středoškolské basketbalové ligy. Duel proti hráčům pražského sportovního gymnázia Nad Štolou, kteří jinak tvořili kádr extraligové Sparty, se uskutečnil jako předzápas kvalifikačního reprezentačního utkání ČR–Estonsko. Po předchozích sedmi vítězstvích v soutěži 180 škol z celé republiky prohráli Tišnovští, povzbuzovaní dvěma autobusy věrných příznivců, v tomto střetnutí 81:118 a obsadili tak vynikající druhé místo.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: