Ohlédnutí za včelařskou sezónou

Ohlédnutí za včelařskou sezónou

Včelařský rok 2018–2019 začal podletím po 20. červenci 2018. Podzim 2018 byl pro včelstva nepříznivý, teplé období
bylo příčinou dlouhého plodování, které vedlo i k množení parazita – roztoče varroa destructor. I když nástupem zimy 2019 přišlo ochlazení, netrvalo dlouho. Již v polovině února včely nosily pyl z lísky a jívy. Koncem včelařského předjaří, koncem dubna, bylo suché a celkem studené počasí. Obdobné chladné počasí pokračovalo včelařským jarem v měsíci květnu. Staré přísloví – Studený máj ve stodole ráj, má-li kravička, nemá včelka. Tak bych charakterizoval tento měsíc.
Přes všechny vrtochy počasí byla včelstva silná a nosila nektar a pyl. Další období léta a plného léta, které se datuje rozkvětem akátu a lip, bylo možno provést první medobraní a to druhé v polovině července. Chladné jaro přispělo ke zdárnému rozvoji, naopak teplé počasí k tomu, že včelstva nedoženou svým rozvojem velký skok ze zimního období přímo do léta.
Co se týká včelaření na včelnici v roce 2019, v dubnu to byla ukázka pro začínající včelaře, příprava včelstva na jarní rozvoj. V květnu praktická ukázka chovu matek pro pokročilé. V dubnu přišly děti z Inspira na včelnici. Navštívil jsem MŠ v Lomničce, kde jsme si povídali o životě včel v měsíci květnu. Tišnovské včely přivítaly jaro v dubnu na Skleněnce v Březině. Také jsou to výstavy včelařů a zahrádkářů z okolí Tišnova, kterých se zúčastňuji a přispívám jako vystavovatel. Včelařskou výstavu koncem září považuji za úspěšnou, jsem jejím tvůrcem a pořadatelem.
Poděkování patří ZO ČZS Tišnov za její umožnění. Bez nich by tyto části včelařských výstav nemohly vzniknout. Včelařský rok patřil mezi úspěšné v oblasti chovu včel na včelnici, akcí a výstav nejen na Tišnovsku.

Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: