Pomáháte nám pomáhat

Pomáháte nám pomáhat

Možná právě přemýšlíte nad novoročním předsevzetím – jak zlepšit svůj život, co změnit pro lepší pocit ze sebe sama. Přemýšlíte, jak smysluplně naplnit svůj volný čas, a možná máte pocit, že byste si měli více všímat světa kolem sebe a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Možná cítíte vděk, že ve vašem životě je všechno v pořádku, a rádi byste pomáhali lidem, kteří takové štěstí nemají. Anebo jste naopak zažili těžké chvíle a poznali jste, jak cenná je pomoc.

Stát se dobrovolníkem je snadné 
Máte-li chuť věnovat svůj volný čas pomoci druhým, jste-li komunikativní, empatičtí a naplnění pozitivní energií, rádi vás uvítáme v naší oblastní Charitě jako dobrovolníka. Společně s naší koordinátorkou dobrovolníků nastavíte způsob pomoci podle toho, jaké jsou vaše časové možnosti a na jaký způsob pomoci se cítíte. Pomáhat můžete přímo v našich službách v péči o pacienty či pečující rodiny, při realizaci veřejných sbírek, při organizaci kulturních a sportovních akcí nebo nám poskytněte svoje know-how (uvítáme drobné grafické práce, opravy apod.).

Vyberte si svůj způsob pomoci
Klienti chráněného bydlení ve Skryjích by uvítali „parťáka“, který s nimi vyrazí na hokejový zápas, do kina nebo si
s nimi jen tak popovídá. Pracujete-li rádi s mladými lidmi, připravte pro nízkoprahové zařízení Klub Čas zajímavý program, besedu nebo nám pomozte s doučováním. Věnujte svůj čas osamělým či nemocným seniorům a pomozte jim se zvládáním běžných denních úkonů, vezměte je na vycházku, zahrajte si šachy, prohlédněte fotografie.
Hospicová péče uvítá dobrovolníka pro společné návštěvy rodin pečujících o nevyléčitelně nemocné. Váš čas věnovaný nemocnému vytvoří pečující rodině prostor pro vlastní odpočinek, který často tak nutně potřebuje.
Uvítáme také organizační i čistě praktickou pomoc. Bez dobrovolníků se neobejde žádná z veřejných sbírek (tříkrálová sbírka či Koláč pro hospic) a pomoci nám můžete i s prodejem výrobků např. při adventních
slavnostech či hodových trzích.
Setkáváme se s lidmi, kteří chtějí pomáhat, ale nevědí jak, nebo mají dokonce pocit, že by jejich nabídnutá pomoc nestála za řeč. Opak je pravdou! Každá hodina dobrovolnického času i každá koruna nám moc pomáhají. Když se nás sejde hodně, dohromady je pomoc velká. Sledujte aktuální dobrovolnické příležitosti na našem Facebooku či na webu www.tisnov.charita.cz.

Firemní dobrovolnictví souvisí se společenskou odpovědností firem
Mnozí podnikatelé si sami dobře uvědomují, že by se měli „chovat správně“ – chovat se seriózně k partnerům i zákazníkům, pečovat o své zaměstnance, chránit životní prostředí a mnohé další. Snaží se tzv. odpovědně podnikat. To obnáší nejen úspěšně podnikat ve svém oboru, ale zároveň myslet i na sociální a ekonomické zájmy v rámci prostředí i společnosti, ve které firma působí. Firmám, které se zařadí do společnosti společensky zodpovědných
firem, přináší toto chování zejména šíření dobrého jména podniku a s tím související stálost a spokojenost partnerů, zákazníků i zaměstnanců.
Jednou z cest, jak podporovat místní komunity či neziskové organizace, je firemní dobrovolnictví. Uvolněte své zaměstnance v rámci jejich pracovní doby pro dobročinné účely. V letošním roce nám například firemní dobrovolníci společnosti Tyco Electronics Czech pomohli vymalovat chráněné bydlení ve Skryjích či upravit zahradu. Další  společnosti přispěly na naši činnost např. úhradou startovného a vyslali své zaměstnance „soutěžit“ na charitativní bowlingový turnaj.
Do fungování Charity se mohou společnosti zapojit mnoha dalšími způsoby a při mnoha příležitostech. Např. Wellness Červený mlýn Tišnov se rozhodl dlouhodobě pečovat o naše zaměstnance a odměnit je tak za jejich nelehkou práci slevou na své služby. Vážíme si toho, že místní firmy oceňují naši práci a pomáhají nám ji ulehčovat
finančními i nefinančními dary.
Všem našim sympatizantům, dárcům a podporovatelům z celého srdce děkujeme za podporu, které se nám v uplynulém roce dostalo, a doufáme, že nám svou přízeň zachováte i nadále. Vaše důvěra je pro nás velikým závazkem a nesmírně si jí vážíme. Jsme nezisková organizace, veškeré získané prostředky se vždy kompletně vrací do provozu a rozvoje našich služeb nebo na pomoc potřebným.
Závěrem bychom vám rádi za Oblastní charitu Tišnov popřáli požehnané vánoční svátky naplněné štěstím a pokojem
a v nadcházejícím roce vše dobré.

Marta Rémanová

Další článek:
Předchozí článek: