Lednové kalendárium Tišnovska

Lednové kalendárium Tišnovska

1. LEDNA – PŘED 140 LETY
Ve čtvrtek 1. ledna 1880 se narodil Bohuš Sedlák, autor knihy V závětří Květnice. Byl také zakladatelem městské
knihovny, později okresním i tišnovským archivářem. V roce 2013 obdržel in memoriam titul čestný občan a psali jsme o něm velmi podrobně v lednovém čísle ročníku 2018. Zemřel 17. července 1957.

2. LEDNA – PŘED 765 LETY
2. leden 1255 je smyšlené datum uvedené v listině na jméno krále Přemysla Otakara II., vydané ve skutečnosti někdy po roce 1290 jako doklad v majetkových sporech cisterciaček. Dokument obsahuje úplný aktuální výčet klášterních vsí na Tišnovsku a je vzácným svědectvím o stavu tišnovského panství kláštera Porta coeli. Samotný Tišnov je zde poprvé jmenován jako město s kostelem a soudem.

2. LEDNA – PŘED 45 LETY
Ve čtvrtek 2. ledna 1975 zemřel Augustin Škorpík. Učitel z Borače, narozený 27. srpna 1890, působil od roku 1939 až do svého odchodu do důchodu (30. dubna 1951) ve funkci ředitele měšťanské školy chlapecké v Tišnově. Byl znám mírnou upřímnou povahou, vynikajícími matematickými znalostmi a pedagogickým taktem, kvůli nimž jej se svými problémy navštěvovali studenti středních, odborných či vysokých škol i v časech, kdy byl již dávno na odpočinku. Je pochován na hřbitově v Doubravníku.

10. LEDNA – PŘED 170 LETY
Ve čtvrtek 10. ledna 1850 zakoupilo město Tišnov za 8.300 zlatých právovárečný dům č. 22, později nazývaný „Pecírek“ (z německého Bezirk=okres), nacházející se přímo v centru města, kde stojí dnešní pošta. V roce 1674 byl dům veden jako „pustina“, v druhé půli 18. století na něm hospodařila rodina Chrdlických a poté sládek Petera, jehož pivo prý bylo chutnější než v Čechách vyhlášené pivo rakovnické. Město sem nejprve přestěhovalo spisy ze zrušeného patrimoniálního úřadu v Předklášteří a z bytelných chlévů vytvořilo šatlavy pro delikventy, kteří kradli na trzích. Později budovu obsadil okresní soud a další úřady, jejichž zaměstnanci byli i s rodinami ubytováni v prvním patře. 22. února 1928 byl dům předán justiční správě československého státu a na jeho místě byla vystavěna nová budova okresního soudu, věznice a pošty, v níž se začalo úřadovat v roce 1929.

10. LEDNA – PŘED 70 LETY
V úterý 10. ledna 1950 zemřel v Praze Jaroslav Kvapil, od prosince 1945 čestný občan města Tišnova, významný básník a divadelník, autor libreta k Dvořákově Rusalce. Narodil se 25. září 1868. Také o něm jsme detailně psali, konkrétně v září 2018.

10. LEDNA – PŘED 25 LETY
V úterý 10. ledna 1995 zemřel Miloš Ondráček, přezdívaný Čuda, dlouholetý ochotnický herec i jevištní mistr Karasova divadla, v posledním období pak obětavý správce celého objektu tišnovské sokolovny a věrný fanoušek tišnovských sportovců, zejména házenkářů. Jeho posledními rolemi v divadle, do jehož řad jej přilákali sousedi, se stal otec v Čapkově Bílé nemoci a mlynář v pohádce Vodník a Mařenka.

12. LEDNA – PŘED 50 LETY
V pondělí 12. ledna 1970 zemřel námořník, redaktor a spisovatel Bedřich Stožický, který žil od roku 1956 v Tišnově na Dvořákově ulici. Pokud jde o datum jeho narození, dostupné zdroje se v tomto směru liší, ale správný je zřejmě údaj 6. března 1901. Od mládí toužil dostat se na moře, což se mu splnilo v době, kdy už měl za sebou dva semestry na vysoké škole – jako jeden ze dvou Čechů byl přijat ke studiu na námořní akademii v jihoslovanském
Bakaru. Po jejím absolvování nastoupil na naši jedinou zaoceánskou loď Legia, kde si odbyl učednická léta a působil tu posléze jako třetí i druhý lodní důstojník. Zkušenosti z let strávených na moři vtělil do svých literárních prací
– v roce 1956 vyšla jeho kniha Námořníkem na Atlantiku, dva roky poté Putující horizont a posmrtně v roce 1973 vzpomínky nazvané S palubou pod nohama.

18. LEDNA – PŘED 60 LETY
V pondělí 18. ledna 1960 sehrál v Tišnově hokejové utkání mistr Československé republiky Rudá hvězda Brno, tedy slavná Kometa. Hosté – přestože nastoupili bez reprezentantů – zvítězili nad tišnovským týmem drtivým poměrem 23:1, jedinou branku domácích vstřelil ve třetí třetině Tomáš Knecht. Připomeňme si sestavu Tišnova v tomto památném utkání: Peňáz – K. Životský, Ivánek, Pásek – Junec, F. Životský, Hliněnský – Kuča, Malý, J. Sendler – Uhlíř, Komárek, Knecht.

27. LEDNA – PŘED 20 LETY
Ve čtvrtek 27. ledna 2000 proběhl ve výstavní síni v Jamborově domě slavnostní křest knihy Jana Laciny Květnice a příroda Tišnovska, kterou doplnil kresbami rostlin, živočichů i kamenů akademický malíř Vojtěch Štolfa, rodák z Kojetína. Současně byla představena i básnická sbírka Kousek spolu autorky ze Sentic Evy Vodičkové. Obě knihy vydalo tišnovské nakladatelství Sursum v roce 1999.

28. LEDNA – PŘED 15 LETY
V pátek 28. ledna 2005 byly předány do užívání nové byty v lokalitě Hony za Kukýrnou. Ve dvou objektech domů s pečovatelskou službou bylo vybudováno 60 bytů pro nájemníky v důchodovém věku, v novém bytovém domě pak 8 bytových jednotek pro nájemníky s limitním příjmem. Na stavbě se podílely brněnské firmy Unistav a Kaláb. Převážnou část nákladů, které činily zhruba 56 mil. Kč, pokryla státní dotace. Slavnostní část uvedl svým projevem místostarosta města Zdeněk Melkes, následoval zápis do pamětní knihy a pohoštění ve vinárně hotelu Květnice.

29. LEDNA – PŘED 75 LETY
V pondělí 29. ledna 1945 došlo k přepadení četnické stanice v Dolní Rožínce partyzánskou skupinou ze Skaličky. Cílem akce bylo získání zbraní pro potřeby odboje, ale dopadla tragicky. Stanice byla posílena třemi německými četníky, kteří na útok partyzánů odpověděli střelbou a zasáhli devět členů skupiny. Všichni zranění byli sice následně tajně ošetřeni v ordinaci MUDr. Petra Fruhwirta, nejhůře postižený Jugoslávec Stevan Mihajlovič
ovšem přes veškerou péči 2. února zemřel.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: