Poutníci z Tišnovska na Národní pouti v Římě

Poutníci z Tišnovska na Národní pouti v Římě

U příležitosti 30 let od svatořečení svaté Anežky České jsme se vypravili ve dnech od 10. do 14. listopadu 2019 na Národní pouť do Říma, kterou vedli
biskupové českých a moravských diecézí v čele s J. Em. kardinálem Dominikem Dukou. Z Tišnova a okolí se připojilo k národní pouti více než 50 účastníků a mohli jsme si zvolit cestu autobusem nebo leteckou dopravu. Národní pouť do Říma byla spojena s díkůvzdáním za dar svobody v naší vlasti a měla tři základní aspekty. Především pokání za naše vlastní chyby a selhání a zástupně v modlitbách za celou naši zemi, smír a vzájemné odpuštění a třetí byla prosba za návrat naší země ke křesťanským kořenům na přímluvu svaté Anežky České. Byli jsme potěšeni, že tuto pouť bude
doprovázet i vládní speciál s místopředsedou senátu panem Jiřím Oberfalzerem, senátorkou paní Vítkovou, ministrem zahraničí panem Tomášem Petříčkem, velvyslancem České republiky ve Vatikánu J. E. Václavem Kolajou, panem režisérem Jiřím Strachem a dalšími představiteli politického a veřejného života. Naše skupina odlétala do Říma z Prahy 10. listopadu 2019 v 17.10 hodin. Po příletu do Říma nás autobus zavezl k hotelu American Palace u konečné stanice metra B, Via Laurentina, kde jsme byli ubytováni během celého pobytu.

V pondělí 11. listopadu jsme hned po snídani vyrazili do ulic Říma. Počasí bylo nestálé a často pršelo, někdy i dost vydatně, a tak deštník byl pro nás nezbytnou výbavou. Metrem jsme dojeli na stanici Koloseum a navštívili jsme baziliku sv. Klimenta, kde se v 11 hodin modlili naši biskupové litanie k našim národním patronům nad hrobem svatého Cyrila. Dále jsme prošli Svaté schody ve Svatyni svatých, po kterých vystupoval Ježíš k Pontskému Pilátovi v Jeruzalémě (do Říma je nechala přivést sv. Helena, matka císaře Konstantina) a prohlédli jsme si baziliku Svatého kříže, která byla titulární bazilikou našeho již před několika lety zesnulého kardinála Miloslava Vlka. Slavnostní zahájení poutě probíhalo mší svatou v 15.00 hodin v bazilice Santa Maria Maggiore, které se zúčastnilo čtyři tisíce českých poutníků.

V úterý 12. listopadu, v den výročí svatořečení svaté Anežky České, byla v 10.00 hod. sloužena hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice svatého Petra
ve Vatikánu. Po bohoslužbě se naši biskupové společně modlili za vlast u oltáře svatého Václava. Vyvrcholením programu tohoto dne bylo v 18.00 hodin provedení reprezentativního koncertu „České nebe září“ v bazilice svatého Jana v Lateránu. Zazněl vybraný cyklus duchovních kantát o českých patronech a světcích provedený orchestrem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky pod taktovkou plk. Jana Zástěry, autora hudby a sólistkami Miroslavy Časarové a Bronislavy Smržové Tomanové a pěveckého sboru tvořeného soubory Collegium hortense z Teplic, SMoG z Mostu a dalšími. Byl to úchvatný zážitek nad texty básnířky Marie Dolistové s geniálním hudebním provedením tohoto oratoria. „České nebe“ v Římě opravdu zazářilo a zástup českých svatých zcela jistě vyprošoval požehnání celé naší zemi. Pro velké milovníky hudby byl tento večer ve 20.00 hodin ještě připraven v titulárním kostele kardinála Dominika Duky svatých Marcelina a Petra Koncert chval Scholy brněnské mládeže. I když někteří z nás už byli po celodenních aktivitách unaveni, skvělé provedení tohoto koncertu pod dynamickým vedením Štepána Policera nás dokonale oživilo a nadchlo.

Ve středu 13. listopadu v 9.30 hodin jsme se zúčastnili generální audience u papeže Františka na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, kde byla papeži
předána socha Koruny svaté Anežky České a výtěžek sbírky českých věřících jako dar do fondu pro chudé a potřebné. Setkání s papežem Františkem bylo velmi milé a největší zážitek měly české děti, které se s ním vozily v papamobilu. Na slavnostní zakončení národní pouti v Římě byla v 15 hodin sloužena slavná bohoslužba v bazilice svatého Jana v Lateránu a bylo uděleno požehnání poutníkům na cestu zpět do vlasti. Odpoledne jsme ještě navštívili Andělský hrad, obdivovali jsme kouzelná zákoutí nejslavnějšího barokního náměstí Piazza Navona, největší fontánu Říma Fontánu
di Trevi a další slavné památky.

Ve čtvrtek 14. listopadu jsme dopoledne odjížděli na letiště a odlétali zpět do Prahy plni vděčnosti za spoustu krásných zážitků a vyprošených milostí pro naše drahé i celou naši zemi.

Marie Sendlerová

Další článek:
Předchozí článek: