Svazek obcí Tišnovsko aneb co o nás možná nevíte

Svazek obcí Tišnovsko aneb co o nás možná nevíte

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko (dále jen „DSO Tišnovsko“) byl založen v prosinci roku 2004 a v současnosti je tvořen 45 obcemi. Jeho primární činnost je zaměřená na pomoc starostům a zástupcům malých i velkých obcí a městysů při výkonu veřejné správy a dalších povinností vyplývajících z platné legislativy České republiky. Kromě tohoto poradenství zajišťuje pro své obce odborné přednášky a semináře v kontextu aktuálních úprav a novelizací zákonů, revize vyhlášek, jednání v rámci problematiky školství v regionu, vodního i odpadového hospodářství, veřejných zakázek atd.

Zaměstnanci svazku v kanceláři DSO, která mimo jiné sídlí na místě bývalého obecního úřadu v obci Předklášteří, se věnují rovněž dotačnímu a projektovému řízení. Kromě tvorby a administrace žádostí o dotace či už z krajských, národních nebo evropských zdrojů se specializují na realizace a konzultace výběrových řízení různých veřejných zakázek.

Svazek v roce 2018 rozšířil svoji činnost o plnění úkolů vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU a zřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR). Tuto činnost vykonává u 120 subjektů v regionu Tišnovska a Blanenska. Nemalým důkazem kvalitní spolupráce obcí je výstavba a vznik Svazkové mateřské školy Venkov v obci Železné. Neutichajícím zájmem zajištění předškolního vzdělávání pro děti v šesti obcích (Železné, Unín, Rohozec, Šerkovice, Hluboké Dvory, Bukovice) vznikl objekt úplné nové mateřské školy se dvěma třídami pro padesát dětí. DSO Tišnovsko se stal zřizovatelem této školské právnické osoby a těší se na další příležitosti v oblasti svazkového školství, jak pomoct s umísťováním dětí do MŠ nebo ZŠ jiným obcím, které řeší kapacitní problémy ve své spádovosti (Všechovice, Vohančice).

Populárním projektem svazku je stále živý putovní festival TyJáTr FEST na Tišnovsku. Jeho realizace od roku 2016 potkala zatím 12  spolupořadatelských obcí, s počtem kolem 350 účinkujících, s více než tisícovkou návštěvníků. V průběhu posledních dvou let svazek pořídil pro své obce nové zastřešené mobilní pódium o velikosti 8 × 6 metrů v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. I tento úspěšný projekt svazku je důkazem, že kvalitní zázemí pro zachování společenského a kulturního života obcí/městysů je pro nás důležitým cílem a velkou motivací. Od roku 2016 pořídil svazek díky financování EU více než 120 kontejnerů na separované druhy odpadů (velkoobjemové i 1 100 l nádoby) a čtyři štěpkovače.

A co vše nás ještě čeká? Věříme, že podobně úspěšní budeme i v hodnocení nového projektu výzvy č. 92 z OPZ, díky kterému vznikne 98 pasportů implementovaných do mapových aplikací GIS pro 28 obcí Tišnovska a studie proveditelnosti záměrů tří obcí. Reagujeme i na dotační příležitost OPŽP výzvy č. 126, kterou chceme pořídit a rozšířit systémy odděleného sběru odpadů pro město, městyse i obce v roce 2020. Opět se pokusíme o získání financí na pořízení nových nádob, kontejnerů, štěpkovačů nebo třeba domácích kompostérů. Velkou projektovou výzvou v budoucnu je pro nás svazková kuchyň/vývařovna, která by poskytla stravování nejen dětem svazkové školky, ale i dalším školským subjektům, seniorům či ostatním zájemcům o kvalitní stravování v průběhu celého roku. V příštím roce plánujeme vystavět dětské hřiště u svazkové MŠ Venkov nebo hledat prostory pro výstavbu útulku pro zatoulané či odchycené psy na území regionu Tišnovsko. V neposlední řadě se těšíme na další pokračování projektu s názvem „Zachraňuj a buď připravený aneb první pomoc při ohrožení života“, tentokrát snad na téma úrazy.

Těší nás, že svazek díky důvěře a ochotě spolupracovat aktivně rozvíjí svoje činnosti, které je vidět. Je pro nás totiž důležité, aby byl tento zájem, nasazení a radost z naší práce všude na Tišnovsku znát. Děkujeme za Vaši přízeň a pevně doufáme, že když spatříte nálepku, plakát či billboard s organizátorem DSO Tišnovsko, budete vědět, že je to svazek, který pracuje i pro Vás.

Miriam Jedličková, manažerka DSO Tišnovsko

V průběhu posledních dvou let svazek pořídil pro své obce nové zastřešené mobilní pódium o velikosti 8 × 6 metrů v celkové hodnotě 1,2 milionu korun.Foto: archiv DSO Tišnovsko

Další článek:
Předchozí článek: