Prosincové kalendárium Tišnovska

Prosincové kalendárium Tišnovska

2. PROSINCE – PŘED 110 LETY
Ve čtvrtek 2. prosince 1909 byla v Tišnově odevzdána veřejnosti jubilejní městská elektrárna postavená nákladem města k účelu veřejného osvětlení. Pohon zajišťovala nová Francisova turbína, výrobu elektřiny dynamo o výkonu 25 koňských sil. V ulicích bylo celkem 140 žárovek, což byl téměř dvojnásobek počtu předchozích petrolejových svítilen. Osvětlení bylo poprvé zprovozněno v lednu 1910.

9. PROSINCE – PŘED 200 LETY
Ve čtvrtek 9. prosince 1819 se v Dolních Kounicích narodil Jan Evangelista Bílý. Od roku 1831 studoval v Brně na gymnáziu a filozofickém ústavu, poté vstoupil do biskupského alumnátu a v roce 1843 byl vysvěcen na kněze. O deset let později dosáhl na pražské univerzitě hodnosti doktora teologie. Stal se nejprve kaplanem v Židlochovicích, potom v Brně u sv. Jakuba a nakonec v Tišnově, kde působil v období 1851–53 po boku faráře Josefa Fettera. V roce 1859 byl jmenován farářem v Předklášteří a roku 1872 v Dolních Loučkách. V roce 1861 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu a byl rovněž vyslán do říšské rady. Dva roky poté se stal duší velehradských slavností u příležitosti tisíciletého jubilea pokřesťanštění Evropy. Své vlastenecké názory publikoval v různých bohosloveckých časopisech a zůstala po něm řada knih (Dějiny katolické církve, Církev a společnost, Legendy neboli čtení o milých a svatých božích a mnoho dalších).
Zemřel 29. března 1888.

9. PROSINCE – PŘED 45 LETY
V pondělí 9. prosince 1974 byl odstřelen komín staré čebínské vápenky. Do soklu komína vysokého 41,2 m bylo uloženo 18 náloží, vlastní odstřel byl pod vedením Ing. Vladimíra Tichého realizován ve 13 hodin. Proběhl bez závad do přesně vytčeného směru a nebyly při něm způsobeny žádné škody. Demolici přihlíželi i bývalí zaměstnanci vápenky, kteří se přišli rozloučit a zavzpomínat na staré časy.

10. PROSINCE – PŘED 45 LETY
V úterý 10. prosince 1974 náhle zemřel přímo na svém pracovišti ve věku pouhých 50 let prof. MUDr. Jaromír Uhlíř, DrSc., šéf I. chirurgické kliniky v Brně. Narodil se 24. března 1924 ve Starovicích na Břeclavsku, gymnázium vystudoval v Hustopečích a v Telči, v roce 1950 ukončil studium na brněnské lékařské fakultě. Působil nejprve na chirurgických odděleních v Třebíči, Dačicích a Havlíčkově Brodě, poté v brněnské Fakultní nemocnici u sv. Anny, kde byl od roku 1964 vedoucím kliniky. V roce 1972 zde provedl první transplantaci ledviny, byl rovněž průkopníkem kardiochirurgie. Jeho zálibou bylo malířství. Po určitou část svého života bydlel v Tišnově na Jiráskově ulici.

12. PROSINCE – PŘED 115 LETY
V pondělí 12. prosince 1904 byla otevřena nová školní budova na Riegrově ulici č. 312. Realizovalo ji město Tišnov nákladem cca 90 tisíc zl. podle plánu brněnského architekta Vladimíra Fischera. Stavbu provedli architekt František Valenta a zednický mistr Josef Vykouřil. Budova byla určena především k výuce v nedávno zřízené veřejné dívčí škole měšťanské, která prozatím působila v provizorních prostorách. Správou byl nejprve pověřen ředitel chlapecké měšťanky Karel Mašek, zvláštní ředitelské místo bylo zřízeno až v roce 1909 a obsadil je Josef Teplý. Do roku 1953 v budově kromě dívčí měšťanské školy sídlila škola obecná, v období 1953–63 byla součástí jedenáctileté střední školy a od 1. ledna 1964 do 30. června 1993 tu měla své působiště samostatná devítiletka. Ta byla k uvedenému datu zrušena a budova nadále poskytovala pouze učebny sousedním školám. Děje se tak dodnes, sídlí tu například některé třídy nižšího gymnázia, část oborů základní umělecké školy nebo komunitní základní škola ZaHRAda.

12. PROSINCE – PŘED 45 LETY
Ve čtvrtek 12. prosince 1974 se paní Eva Růžičková jako první občan v dějinách města dožila 100 let. Na oslavu tohoto jubilea vyhrávala v Hybešově ulici, kde jubilantka bydlela, již od rána Topinkova dechovka, v průběhu dopoledne pak přišli s blahopřáním tehdejší  představitelé města v čele s předsedou městského národního výboru Josefem Pochopem. Za celý svůj život nebyla paní Růžičková nikdy vážněji nemocná, pracovala až do svých 82 let, naposledy v trafice na místě, kde se setkávají ulice Dvořákova a Svatopluka Čecha. Zemřela 9. května 1978, tedy ve věku téměř 103 a půl roku.

14. PROSINCE – PŘED 510 LETY
V úterý 14. prosince 1509 (podle juliánského kalendáře) udělil král Vladislav Vilémovi z Pernštejna do dědičného držení klášter Porta coeli i s markraběcím platem 64 hřiven grošů. Správu tohoto majetku vykonával v souladu s Vilémovými závěťmi v plném rozsahu jeho prvorozený syn Jan z Pernštejna a na Helfenštejně, přezdívaný Bohatý, zastávající významné posty na vysokých zemských úřadech.

15. PROSINCE – PŘED 115 LETY
Ve čtvrtek 15. prosince 1904 se narodil Karel Pospíšil. Významný kulturní činovník, přezdívaný Laso, nechyběl svého času při žádné společenské akci v Tišnově. Zejména hrál – a také režíroval – v Karasově divadle, a to zejména v operetách, neboť dobře zpíval. Nebyl s tímto talentem v rodině jediný, jeho sestra byla dokonce herečkou Národního divadla. V roce 1959 byl jako druhý po Josefu Dvořáčkovi pověřen vedením městské kroniky. Zemřel 3. září 1975.

27. PROSINCE – PŘED 115 LETY
V úterý 27. prosince 1904 se v Třebíči narodil Jan Šmarda. Po tomto známém botanikovi byla nedávno pojmenována jedna z nových tišnovských ulic a při té příležitosti jsme o něm podrobně psali v minulém čísle. Zemřel 7. prosince 1968.

28. PROSINCE – PŘED 25 LETY
Ve středu 28. prosince 1994 byl v Předklášteří založen Parostrojní spolek Květnice Tišnov, později přejmenovaný na Tišnovský železniční spolek, zapsaný 23. listopadu 1995 do spolkového rejstříku. Hlavními zakladateli byli Milan Vašíček a Ing. Jiří Kostelecký, cílem spolku byla dokumentace historie železnic a následná publikační činnost. Avizována byla i první zamýšlená kniha Parní lokomotivy na Tišnovce, ale realizace nakonec nebyla dotažena do konce a spolek brzy přestal vyvíjet činnost.

Václav Seyfert

Další článek:
Předchozí článek: