Vyjádření spolku MOST ke kauze nepovolené stavby tenisových kurtů

Vyjádření spolku MOST ke kauze nepovolené stavby tenisových kurtů

V této věci bylo napsáno již mnohé, ale jako Místní Občanský Spolek Tišnováků (MOST), kterému se v minulých komunálních volbách dostalo nebývalé důvěry tišnovských občanů, cítíme potřebu se k této věci ještě jednou vyjádřit. Chceme tak veřejnosti poskytnout doplňující informace a prezentovat jasné stanovisko, které v této věci náš spolek zaujal.

Byla porušena platná legislativa?
Ano, došlo k porušení stavebního zákona. Stavba byla zahájena, ačkoliv investor – SK Tenis Tišnov, jehož předsedou a statutárním zástupcem je Zdeněk Kunický, neměl včas vyřízeno stavební povolení, za což mu bude stavebním úřadem zřejmě udělena pokuta. Kurty byly vystavěny ve sportovním areálu Ostrovec, tedy na ploše k tomu určené. Klub svoji chybu bezprostředně napravil a vyřídil dodatečné povolení stavby. V současné době jsou kurty řádně zkolaudovány.

Byla porušena pravidla města pro přidělování dotací?
Ne, k porušení nedošlo. Dotační program města již několik let umožňuje podat žádost o mimořádnou dotaci i bez stavebního povolení. A je to takto správně. Neziskové organizace většinou potřebují jistotu spolufinancování ze strany města, aby zbytečně nevkládaly energii a finance do projektů, které nebudou schopny zrealizovat. Podstatné a rozhodující je pak doložení příslušných povolení a rozhodnutí při vyúčtování dotace. Zastupitelé spolku MOST jsou připraveni iniciovat kontrolu tohoto dotačního titulu v orgánech města.

Bylo přidělení dotace v zájmu města a jeho obyvatel?
Ano. Tenis je v Tišnově oblíbeným a (i díky podpoře města) dostupným sportem pro všechny věkové kategorie. Rozšíření kapacity bylo potřeba, neboť tenisový klub již nedokázal uspokojit narůstající poptávku. Dotace je především podporou mládeže, která představuje cca 90 % využití kurtů.

Tenisový klub od roku 2007 investoval do areálu přes 12 mil. Kč. Z toho téměř 7,5 mil. Kč se klubu podařilo získat na dotacích z kraje či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zdroje klubu a sponzorské příspěvky činí téměř 2 mil. Kč. Město se tedy na těchto investicích doposud (vč. 1 mil. Kč na nové kurty) podílelo částkou kolem 2,5 mil. Kč. Tento podíl města na výstavbě či rekonstrukci infrastruktury je ve srovnání s podporou podobných projektů sportovních klubů či sdružení při spodní hranici.

Byla vyvozena nějaká osobní odpovědnost?
Zdeněk Kunický vysvětlil kompletní genezi případu, omluvil se veřejnosti, zastupitelům i členům spolku. Vyvodil také osobní zodpovědnost, když rezignoval na post předsedy Komise sportovní. V debatě uvnitř spolku MOST u většiny členů převážil názor, že takto vyvozená osobní odpovědnost ze strany Zdeňka Kunického je dostatečná a má se i nadále věnovat práci pro město jako zastupitel.

Z pohledu budoucnosti je pak jasným závěrem konstatování, že toto pochybení se v budoucnu nesmí opakovat. Spolek MOST vznikl a funguje na bázi občanů podobně smýšlejících, tišnovských osobností a přátel, kteří mají chuť a vůli pracovat ve prospěch města. A řešení problémů, které čas přináší, k tomu též patří, včetně výše popsaného.

Vedli jsme dlouhou debatu a pozorně jsme naslouchali každému hlasu uvnitř MOSTu. A především jsme pozorně naslouchali hlasu našich blízkých, sympatizantů a voličů i našich oponentů. Děkujeme všem, kteří se nebáli nás zkritizovat a otevřeně nám říci svůj názor. Děkujeme také těm, kteří měli slova pochopení a vyjádřili nám svoji podporu. Těchto názorů si velmi vážíme a uděláme všechno pro to, abychom mohli konstatovat, že „takováto chyba se nám stává maximálně jednou za dvacet let…“

Máme za sebou pět let ve vedení města a snad i kus odvedené práce. Zároveň zde je velká porce rozpracovaného a této práci se budeme nadále naplno věnovat.

Práce pro Tišnov nás totiž pořád baví!

Jiří Dospíšil a Martin Sebera, spolek MOST

 

Další článek:
Předchozí článek: