Oprava kanalizace na ulici Dvořákova

Oprava kanalizace na ulici Dvořákova

Město si každoročně u provozovatele vodárenského zařízení objednává kamerové zkoušky jednotné kanalizace ve vytipovaných ulicích ve městě. V letošním roce se kamerou kontrolovaly tři boční ulice navazující na páteřní řad kanalizace na výše zmíněné ulici. A kamera také překontrolovala zaústění a část páteřní kanalizační větve. Bylo nemilým překvapením, že stávající stav betonového potrubí o profilu DN400 je v některých místech doslova v havarijním stavu. Není se co divit. Trubní vedení je zde od r. 1950 a ulice Dvořákova je jednou z nejfrekventovanějších ve městě. Zatížení je zde o to větší, že tudy pravidelně jezdí těžká nákladní vozidla z lomu s kamenivem. Po zjištění závad byla provedena celková prohlídka kanálu. V místě křížení silnice s ulicí Smetanovou byla zjištěna taková vada na trubním vedení (zborcená kanalizační šachta a část navazující betonové roury), že nesnesla odkladu a byla 11. října – ještě před zimním provozem na  pozemních komunikacích – opravena. A na příští r. 2020 připraví vodárenský svazek celkovou rekonstrukci kanalizace v délce přibližně 380 m. Situace nesnese odkladu. Hrozilo by nám zborcení trubního vedení a vážná havárie na této ulici.

Bohužel situace vznikla hned vzápětí, co město dokončilo opravy chodníků, zeleně a instalovalo nové sloupy veřejného osvětlení. Nepočítali jsme s tím, že by potrubí mohlo být na této ulici v tak špatném stavu. Přesto musíme konstatovat, že je nezbytné kanalizaci opravit. A s tím samozřejmě následně i povrch celé krajské silnice. Nejedná se o levnou záležitost a předpokládáme, že celkové náklady mohou dosáhnout deset milionů korun.

Máme zpracovaný i generel kanalizační sítě na Tišnovsku. A výstupem z něj je fakt, že téměř polovina infrastruktury páteřní kanalizační sítě není v dobrém stavebně-technickém stavu a třetina by potřebovala opravu či rekonstrukci co nejdříve. Je třeba si uvědomit, že drtivá většina kanalizační sítě je z doby před r. 1989. A v té době se stavělo z betonových trubek potřebného profilu. Naši předchůdci však netušili, jakým způsobem my nyní zatížíme kanalizační zařízení agresívními splaškovými vodami z praček, myček a dalších běžných vybavení domácností.

Stavby tohoto druhu patří k nejdražším položkám, které rozpočty měst a svazků obcí evidují. Omlouváme se Vám za budoucí problémy spojené s opravou. Nemáme však vyhnutí. Na druhou stranu budeme moci konstatovat, že další úsek páteřní kanalizace ve městě máme opravený včetně povrchu silnice.

Petr Grünwald, předseda svazku VaK

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: