Sto roků doubravnického malíře

Sto roků doubravnického malíře

Je to neuvěřitelné! V Doubravníku se 29. října dožívá rovných sta let malíř Stanislav Bělík. Ještě ve svých pětaosmdesáti letech putoval od pramene Svratky až po její vyústění pod Pálavou na jižní Moravě a obrazem zaznamenával krajinu kolem řeky. Celý cyklus obsahuje několik desítek obrazů a byl vystaven na mnoha místech – Brno, Doubravník, Tišnov, Vír, Nedvědice a další významná místa. V tomto cyklu vyšla nedávno publikace Krajinou řeky Svratky – víc než pouhý průvodce od Ivana Koláčného a Stanislava Bělíka.

Stanislav Bělík se narodil v Brně, ale jeho celý život je spjat s Doubravníkem a blízkým okolím. Je mnohostranným malířem. Vynikající jsou jeho portréty a žánrové obrazy, stejně tak rád maluje podhoráckou a horáckou krajinu. Z cest a pobytu v zahraničí (Španělsko, Řecko, Itálie, Francie, Chorvatsko, Holandsko aj.) přivezl obrazy a kresby. Je i malířem zátiší, hlavně květin. V grafice rád pracuje s dřevořezem, dřevorytem nebo linorytem. Má černobílou i barevnou grafiku. Motivem zůstává zejména Doubravník a okolí. Upoutají i knižní značky (ex libris) tvořené pro přátele, návrhy na plakáty, diplomy a další výtvarné aktivity. Ilustroval řadu obecních kronik, obrázky kreslil pro tvorbu regionálních autorů.

Z období těsně po osvobození pocházejí hlavně jeho portréty pozoruhodné kvality. A také žánrové obrazy. Rád vystavoval v podhoráckém a horáckém regionu, ale i na jiných místech naší země.

O jeho tvorbě vyšly k výstavám drobné katalogy, řada příspěvků v tisku, byly vydány publikace Sborník k jubileu 2014 – 95 let úspěšného života umělce Stanislava Bělíka z Doubravníku. Je uveden ve slovníku Mgr. Miroslava Pavlíka Od Veveří k Pernštejnu (2017).

Popřejme Mistru Stanislavu Bělíkovi k významnému životnímu jubileu hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

 

Josef Pavlík

Další článek:
Předchozí článek: