O gratulacích jubilantům popáté tentokrát s Marií Lieberzeitovou

O gratulacích jubilantům popáté tentokrát s Marií Lieberzeitovou

Paní Marie Lieberzeitová se v roce 1993 stala zaměstnankyní Městského úřadu Tišnov, když uspěla ve výběrovém řízení na pracovní pozici v nově zřízeném živnostenském odboru. Již o rok později se stala navíc členkou Sboru pro občanské záležitosti, jak se dříve dnešní komise nazývala. „Působení v tomto orgánu mne dodnes velice oslovuje a naplňuje, protože poznávám řadu milých a příjemných lidí i jejich životní osudy,“ říká o této činnosti.

Krátce po nástupu do důchodu byla požádána tehdejším vedoucím Odboru správních a vnitřních věcí Bc. Dospíšilem o krátkodobý zástup za nemocnou kolegyni ve funkci tajemnice komise. „Tato práce mi nebyla cizí a ráda jsem poznala celou svěřenou agendu.“

V současnosti pomáhá při svatebních obřadech, při vítání nově narozených občánků Tišnova a také při návštěvách seniorských jubilantů, kteří dosáhli svého významného životního výročí. „Jubilanti jsou naší pozorností vesměs potěšeni a děkují za dárky i za zájem města o ně. Moje zážitky z těchto návštěv jsou různé: vyslechnu nevšední životní příběhy – někdy bohužel smutné, ale i takové, které jsou obdivuhodné.“

Obzvláště ráda vzpomíná na dnes již dávnou návštěvu u jubilující čestné občanky našeho města, herečky brněnského Národního divadla, zasloužilé umělkyně Marie Pavlíkové. „Ona nám tehdy – vlastně už v desáté dekádě svého života – naprosto suverénně citovala celé pasáže z Mrštíkovy Pohádky máje. Dodnes obdivuji, jakou měla do posledních okamžiků úžasnou paměť.“

Václav Seyfert

Marie Lieberzeitová na fotografii z rodinného archivu.

Další článek:
Předchozí článek: