O naději v domácí hospicové péči

O naději v domácí hospicové péči

„Doufáme, že cestu k nám najde nejedna zdravotní sestřička, která bude chtít být členem hospicového týmu, a služba, o kterou je ze stran rodin i nemocných velký zájem, bude moci pokračovat.“

Domácí hospicová péče pod Oblastní charitou Tišnov se od 1. listopadu 2018 snaží nabídnout pomoc pro nevyléčitelně nemocné v domácím prostředí. Jsme vděční, že jsme společně v týmu mohli sloužit mnoha nemocným a pečujícím rodinám. Když se zpětně podíváme na uplynulé období a vzpomínáme, máme za co děkovat.

Bohužel jsme nuceni, vlivem personálního nedostatku zdravotních sester, domácí hospicovou péči dočasně přerušit. V současné době hledáme zdravotní sestřičky, které by se rády zapojily do naší služby. A protože služba domácího hospice je 24hodinová, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, je pro její fungování bezpodmínečné, abychom kromě pravidelných denních návštěv u pacientů mohli pečující rodině nabídnout možnost telefonického kontaktu a případného výjezdu v kteroukoliv denní či noční hodinu.

K tomu, abychom mohli uspokojit poptávku pečujících rodin o hospicovou péči, by nám pomohla ještě jedna zdravotní sestra na hlavní pracovní úvazek (pracující od pondělí do pátku) a alespoň ještě tři zdravotní sestřičky na víkendové pohotovosti. I nyní aktivně jednáme se zdravotními sestřičkami, které projevily o službu zájem, přesto rádi uvítáme do našeho týmu nové tváře. Dvě zdravotní sestry na víkendové pohotovosti by rády pokračovaly ve službách domácího hospice, jako tomu bylo doposud.

Nově nastupující zdravotní sestřičce domácí hospicové péče můžeme garantovat možnost konzultovat zdravotní stav nemocného se sloužícím lékařem na pohotovosti, oporu multidisciplinárního týmu, pravidelné týmové porady, vzdělávání či stáž v některém ze spolupracujících domácích hospiců. Byť jsme nuceni naši službu pozastavit, přesto se však staráme o pacienty, které máme aktuálně v péči. Lékař pravidelně nemocné navštěvuje a stanovuje plán péče, rodiny mají možnost telefonické konzultace a případné návštěvy zdravotníka. Nemůžeme přijímat do péče plného hospicového režimu nové pacienty, nabízíme však individuální konzultaci a případnou návštěvu po domluvě s praktickým lékařem.

Zároveň nabízíme pečujícím rodinám a nemocným poradenství či částečnou pomoc ve zprostředkování péče ze strany jiných spolupracujících hospiců, zapůjčení kompenzačních a zdravotnických pomůcek, komunikaci s ošetřujícími lékaři, případné rady, co dál činit. Obrátit se na nás mohou také pozůstalé rodiny, které vnímají po úmrtí svého blízkého potřebu pomoci v praktických záležitostech stran komunikace s úřady a institucemi, potřebu provázení a podpory v truchlení. I my v týmu domácí hospicové péče si stále uchováváme naději. Naději v pokračování služby, o kterou je ze strany rodin i nemocných stále větší zájem. Naději, že cestu k nám najde nejedna zdravotní sestřička, která bude chtít být členem hospicového týmu. Věříme a činíme vše pro to, aby služba domácího hospice získala do budoucna pevný základ.

Děkujeme všem, kteří nás v naší službě provázejí, podporují a šíří myšlenku důstojné paliativní péče v přirozeném prostředí domova nemocných. Děkujeme za projevenou důvěru, které si velmi vážíme a bez které bychom nemohli jít dále.

Pro více informací je možné se obrátit na koordinátorku hospicové péče, Mgr. Janu Křížovou na tel. 731 625 501 či e-mailu: jana.krizova@tisnov.charita.cz.

Jana Křížová, vedoucí Domácí hospicové péče

Foto: Veronika Banašová

 

Další článek:
Předchozí článek: