Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu

Dotace na ochranu a péči o přírodu a krajinu

Máte zájem obnovit zeleň ve vaší obci i okolí nebo zajistit pozemky proti vodní či větrné erozi přírodními a vegetačními prvky? Chcete chránit druhovou rozmanitost rostlin a živočichů a pečovat o chráněná území? A nemáte na to peníze? MAS Brána Vysočiny má pro tyto účely pro Vás připraveny nejen finanční prostředky, ale i odborníky, kteří Vám rádi a ochotně poradí a také budou průvodci při čerpání dotací.

O dotaci mohou požádat zejména obce, dobrovolné svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

O dotaci můžete žádat od 21. 2. 2019 od 9.00 hod. do 24. 10. 2019 do 20.00 hod. Harmonogram výzev je k dispozici na webu http://www.masbranavysociny.cz.

Základní poradenské služby
Manažer MAS: PhDr. Libuše Beranová, manager@masbranavysociny.cz, tel. 777 706 722
Koordinátor OPŽP: Ing. Barbora Gottwaldová, koordinator@masbranavysociny.cz, tel. 603 789 459

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete u koordinátora MAS Brána Vysočiny nebo na stránkách http://www.masbranavysociny.cz.

Barbora Gottwaldová

 

Další článek:
Předchozí článek: