Zálesácký závod zdatnosti v Lomničce

Zálesácký závod zdatnosti v Lomničce

V sobotu 13. dubna se na vršku Čimperek u Lomničky konal již 13. ročník župního přeboru zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ).

Start závodu byl v Lomničce od sokolovny, závodníci běželi nejdříve podél zahrádek a dále klikatými cestičkami až na vrchol Čimpereku. Přeběhli les i pole a oklikou se vrátili zpět do Lomničky. Po cestě plnili záludné úkoly, jako je řezání a štípání dřeva, orientace v mapě, překonávali lanové překážky a poznávali zvířata, památky a také živé rostliny, které byly označeny na trase. Závodníci zároveň prokázali pevnou ruku a přesnou mušku při střelbě z luku a vzduchovky. V cíli ještě museli zapálit oheň bez papíru tak, aby použili co nejméně sirek a co nejdříve přehořel provázek nad ohništěm. Znalosti ze zdravovědy byly prověřeny úkoly, které si každý vylosoval a následně předvedl.

Čas mezi vyhodnocením výsledků a vyhlášením vítězů byl využit k občerstvení. Byl připraven teplý čaj a špekáčky k opékání.

Celkem se závodu zúčastnilo 40 dětí ve 14 hlídkách po dvou až třech závodnících. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do celostátního kola ZZZ v Proseči pod Ještědem. Celostátního kola se účastní zástupci všech sokolských žup z celé republiky a letos byla účast rekordní. Běželo 60 hlídek a na společném tábořišti se sešlo cca 600 účastníků. Naše jednota měla zástupce v kategorii žáků 11–14 let a kategorii dorostu 15–17 let. V kategorii žáků se naše hlídka ve složení Havlátová K., Pelčáková L. a Štěpánková M. umístila na 9. místě. Hlídka dorostu ve složení Štveráčková A., Pešková K. a Daniel J. byla na 13. místě.

Děti si užily táboření v přírodě, krásný závod i večerní slavnostní oheň, navázaly nová přátelství a už se těší na celostátní sraz sokolského pobytu v přírodě, který se bude konat letos v září poblíž Studence na tábořišti T. J. Sokol Třebíč Jurenkova osada.

Helena Žižlavská

Foto: Josef Valenta

Další článek:
Předchozí článek: