Farnosti tišnovského děkanství a charitu spojuje pomoc potřebným

Farnosti tišnovského děkanství a charitu spojuje pomoc potřebným

Farnosti tišnovského děkanství se i v letošním roce zapojily v období předvelikonočního půstu do sbírky Postní almužna. Farníci vkládali do papírových pokladniček – postniček – částky za odřeknuté požitky a postničky po skončení velikonočního období vraceli na své farnosti. Tišnovské děkanství tak mohlo předat jako výtěžek sbírky Oblastní charitě Tišnov částku 42 315 korun.

Děkujeme všem farníkům, že své odříkání dokázali přeměnit na pomoc druhým, a také všem kněžím za organizaci a podporu této sbírky. Získané prostředky věnujeme podle přání dárců ve stanovené výši na péči o nemocné kněze a lidi se zdravotním postižením. Zbývající částku využijeme na péči o nevyléčitelně nemocné v našem regionu a na podporu služeb Poradny Porta, která poskytuje bezplatné sociální a právní poradenství lidem v tíživé životní situaci.

 

Zuzana Švábová, vrchní sestra

Foto: archiv Oblastní charity Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: