Městská policie Tišnov pomáhá i okolním obcím

Městská policie Tišnov pomáhá i okolním obcím

Někdo možná zaregistroval skutečnost, že strážníci Městské policie Tišnov od loňského podzimu nepracují pouze na území města, ale na základě uzavřených veřejnoprávních smluv vykonávají službu i v okolních obcích. Tato služba je samozřejmě za úplatu. V současné době je smlouva uzavřena s jedenácti okolními obcemi.

Uzavření veřejnoprávních smluv předcházela dlouhá jednání o potřebách obcí. Každá obec, která smlouvu uzavřela, má nyní možnost strážníky kdykoli přivolat, což by bez smlouvy možné nebylo. Možná je namístě otázka, proč využívat služby městské policie, když je k dispozici Policie České republiky. Odpověď je celkem jednoduchá. Policie České republiky v Tišnově má ve svém obvodu 58 obcí, a tudíž je velice vytížená. O službu strážníků v okolních obcích je stále větší zájem. Prioritou však vždy zůstane Tišnov, tzn. že oznámení přijaté od starosty některé ze smluvních obcí je až druhé v pořadí, pokud je přijato oznámení v Tišnově.

Příkladem spolupráce městské policie s okolními obcemi jsou kontroly strážníků na spojovací komunikaci mezi obcí Železné a městysem Drásov. Do této komunikace byl vždy vjezd motorovým vozidlům zakázán, avšak nebyl nikdy dodržován. Do konce roku 2017 byly ze strany obou obcí vydávány, v odůvodněných případech, povolenky k vjezdu na zmíněnou komunikaci. Toto opatření však bylo v roce 2018 zrušeno, protože vyšlo najevo, že povolenek je mezi lidmi snad víc než obyvatel obcí. Posléze byla komunikace osazena novými zákazovými značkami umožňujícími vjezd pouze dopravní obsluze, což v tomto konkrétním případě znamená pouze majitelům pozemků v místě. Vzhledem k tomu, že na komunikaci, která je primárně určena pro cyklisty, maminky s kočárky, rodiny s dětmi a různé volnočasové aktivity, probíhal i přes zákaz provoz jako na „dálnici“ a pro jmenované skupiny se tato klidová zóna stala doslova nebezpečnou, byla Městská policie Tišnov požádána, aby toto úmyslné porušování pravidel silničního provozu ze strany řidičů uklidnila a uvedla na snesitelnou míru. Mnozí řidiči byli, jsou a jistě ještě budou při průjezdu tamním zákazem vjezdu překvapeni, ale pravidla musí platit pro všechny.

V květnu bylo pro Městskou policii Tišnov zakoupeno druhé služební vozidlo. Cílem tohoto kroku je minimalizace výpadku služby městské policie pro občany Tišnova v momentě, kdy je jeden ze strážníků s vozidlem mimo město. V danou chvíli není totiž možné například odchytit psa nebo reagovat na urgentní pomoc občanům apod. Jako druhé služební vozidlo byl zakoupen zcela stejný vůz (DACIA Dokker 1,6), který se velice osvědčil jak prostorově, tak kvalitativně i kvantitativně a plně vyhovuje potřebám strážníků. Úložný prostor vozidla je schopen pojmout, kromě spousty potřebného materiálu a pomůcek, ještě pohodlně i dva velké psy. Podvozek vozidla je dost vysoký, aby zvládl i chatové oblasti a lesní cesty, a posuvné otevírání zadních dveří má také své nesporné výhody. Spolehlivost vozidla je plně dostačující (za čtyři roky každodenního užívání byl servis navštíven pouze za účelem servisních prohlídek).

Další novinkou ve výbavě Městské policie Tišnov je automatizovaný externí defibrilátor (AED). Strážníci byli odborně vyškoleni záchranáři k jeho používání. Tímto krokem se městská policie přiblížila k rychlejší a účinnější pomoci občanům při záchraně života a zdraví. Během prvního měsíce po zakoupení AED byli již strážníci vysláni s defibrilátorem do reálné akce.

Snažíme se, aby se naše služby občanům neustále zdokonalovaly a nebyli jsme vnímáni pouze jako udělovači za špatné parkování. I když i tato činnost je v dnešním hustém provozu velmi potřebná.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto: archiv Městské policie Tišnov

 

Další článek:
Předchozí článek: